رشته بهداشت حرفه ای برای اولین بار در سال 57 در ایران با نام پرستار صنعتی تاسیس شد.نام این رشته در سال 1353 به بهداشت صنعتی تغییر یافته و در سال 1359 اولین دوره کارشناسی ارشد این رشته در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (علوم پزشکی فعلی) تشکیل شد. همزمان رشته ایمنی و بهداشت کار در مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار نیز راه اندازی شد این رشته در انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 1361 اولین دوره در مقطع کاردانی در دانشگاه تهران دانشجو پذیرفت .گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 20 نفر دانشجو در رشته بهداشت حرفه ای از سال تحصیلی 71-70 آغاز نموده است.در سال 87 گروه موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شده است. در حال حاضر گروه بهداشت حرفه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ارشد می باشد.

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد در راستای دستیابی به چشم انداز بیست ساله کشور، در صدد است با استفاده از آخرين يافته هاي علمي و انجام پژوهش در حيطه ایمنی و بهداشت کار و با تکيه بر ارزش هايي نظير تکريم و احترام ارباب رجوع، حفظ شئونات و ارزش هاي اسلامي در محيط کار، قانون مداري، مشارکت جويي و کيفيت محوري و همچنين با استفاده از روش هاي نوين و كارآمد تدريس ضمن ارتقاء توانمندي اعضاء هيئت علمي و کارشناسان با تربيت دانش آموختگانی کارامد سهمي در اعتلاء ایمنی و بهداشت و به تبع آن ارتقاء کمی و کیفی سطح سلامت محیط کار ايفا نمايد.

ما در گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت مي خواهيم با تربيت نيروي انساني کارامد، گسترش و تعميق پژوهش در حيطه ایمنی و بهداشت کار، مرزهاي دانش را در نورديده و در ارتقاي سطح سلامت نیروی انسانی شاغل به عنوان محور توسعه پایدار سرآمد گروه های آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده هاي هم سطح خود در كشور و مايه افتخار و سربلندي ملت خويش گرديم.

مشاوره دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

همکاری و مشاوره با سایر گروه ها و دانشجویان در انجام پروژه های مرتبط با گروه

انجام آزمایش ها و ارایه واحد های عملی برای دانشجویان

توانایی اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط های کاری

توانایی اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط های کاری

توانایی اندازه گیری و ارزیابی درخشندگی در محیط های کاری

توانایی اندازه گیری گردوغبار در محیط های کاری

توانایی شناسایی گازها وبخارات زیان آور در محیط های کاری