Archive of Occupational Health

 

 

مدیر مسئول : دکتر محمدجواد زارع

سردبیر: دکتر محمدجواد زارع 

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: aohj.ssu.ac.ir

 

 

مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

مدیر مسئول : دکتر ابوالفضل

برخورداری

سردبیر: دکتر رضا جعفری ندوشن  

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: فارسی

آدرس وب سایت: ohppj.ssu.ac.ir

 

محورهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 *ایمنی صنعتی وارزیابی ریسک:

-روشهای ارزیابی ریسک کمی و کیفی

-بررسی اثر بخشی سیستمهای مدیریت OHSAS 1800، HSE-MS و ... بر ایمنی محیط های کاری

-ایمنی مواد شیمیایی

-علت شناسی حوادث صنعتی

-ایمنی در محیط های بیمارستانی

-بررسی شاخصهای عملکرد ایمنی در محیطهای کاری

-بررسی فرهنگ و جو ایمنی در محیطهای کاری

-بررسی اثر بخشی روشهای ایمنی مبتنی بر رفتار بر ارتقاء سطح ایمنی

-اپیدمیولوژی علل و عوامل ایجاد حوادث شغلی

-طراحی و ساخت تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

 *عوامل شیمیایی:

-شیوه های نوین و کنترل آلودگی های محیط کار

-اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارکنان با آلاینده های شیمیایی

- اندازه گیری و ارزیابی مواجهه کارکنان با آلاینده های بیولوژیکی

-شیوه های ارزیابی کارایی سیستم های تهویه صنعتی

 -*فن آوریهای نوین:

-ایمنی و بهداشت شغلی در کار با نانو مواد

-سم شناسی نانو مواد

-کاربرد بیوتکنولوژیکی در کنترل آلاینده های محیط کار

-ساخت و طراحی تجهیزات حفاظت فردی برای کار با نانو مواد

 *عوامل فیزیکی:

-بررسی اثرات پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان

-بررسی راهکاری کنترل پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان

-شیوه های نوین کنترل صدا و ارتعاش در محیط کار

-بررسی عوارش صدا و ارتعاش در محیط های کاری

-اثرات فیزیولوژیک و تغییرات شدت روشنایی بر سلامت نیروی کار و پارامترهای بیولوژیکی

-اثرات غیر شنوایی مواجهه ی شغلی با صدا در محیط کار

 *سم شناسی شغلی:

-بیماریهای تنفسی مرتبط با کار شامل بیماریهای ناشی از گرد و غبارهای فیبروژن، آلرژن و گازها و بخارات محرک

-سم شناسی فلزات سمی نظیر سرب، جیوه،کروم و ...

-تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار

 *ارگونومی:

-استرس شغلی و ارتباط آن با بیماریها و عوارض شغلی

-ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار

-ارزیابی ارگونومیک محیط کار

-شیوه های آنالیز پوسچر

-طراحی ارگونومیک ایستگاه کار و ابزارهای دستی

-اثرات نوبت کاری بر سلامت نیروی کار

-ظرفیت انجام کار فیزیکی (PWC) و متغییرهای وابسته

-ریسک فاکتورهای ارگونومیک در صنایع کوچک

 *موضوعات بین بخشی:

-ایمنی و بهداشت کارکنان در مراکز بهداشتی- درمانی

-تأثیرات متقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی

-مسایل ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع کوچک

آیین نامه رسیدگی به تخلفات جهت کسب اطلاعات بیشتر به پژوهشی دانشکده مراجعه نمایید

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

سولماز زکیان

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و وضعیت بدنی کارگران خط تولید شرکت الکترود یزد در سال 93

عاطفه روشنایی

بررسی اثر مواجهه شغلی با غبارات معدنی و ارتباط آن با عملکرد کبد در کارگران یکی از صنایع کاشی استان یزد در سال 95

بهنوش صانعی

بررسی طول نسبی توالی نوکلئوتیدهای TTAGGG  ( طول تلومر ) در کارگران مواجهه یافته با غبارات معدنی در یکی از صنایع کاشی منتخب یزد در سال 95

محمد عظیمی

بررسی وضعیت مواجهه شغلی با ذرات آلاینده های هوا و بیومارکرهای قلبی عروقی در کارگران یکی از صنایع کاشی استان یزد در سال 94

ویدا رضایی

بررسی همبستگی بین مواجهه با آلودگی هوا و شکست DNA  در رانندگان تاکسی شهر یزد در سال 94

یاسین منصوری

تعیین میانگین نمره  مواجهه پوستی پرسنل بخشهای انکولوژی با داروهای شیمی درمانی با استفاده از روش نیمه کمی ارزیابی مواجهه پوستی DREAM  در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در سال 94

آسیه عباسی

ارزیابی خواص فیزیکی، مکانیکی و جذب صوت توسط کامپوزیت های حاوی ذرات آلومینیوم و اکسید آلومینیوم

سعیده محمدی

بررسی میزان آلودگی هوا و ارزیابی ریسک بهداشتی فرایند تولید الکترود جوشکاری و ارائه راهکارهای کنترلی

احمد ذوالفقاری

تعیین میزان صدمات اولیه DNA و سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو پلاسما و مواجهه تنفسی با بنزن در کارکنان بارگیری ترکیبات نفتی انبار شهید منتظری اصفهان

عبدالرضا زارعی

طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و تاثیر آن بر روی خطوط انتقال مواد کاشی در یکی از کارخانه های کاشی یزد

فاطمه سموری

تعیین میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی شهر یزد

مهدی قهاری

اندازه گیری غلظت گاز رادون و میزان مواجهه کارگران با آن در معادن زیرزمینی استان یزد

دامون کتابی یزدی

بررسی تاثیر مداخله ارگونومیکی بر وضعیت بدنی کارگران مجموعه کارخانجات قطعه سازی ایران خودرو در سال 90 و 91

سید محمد جعفری

بررسی اثر سایتوتوکسیک نانو ذره دی اکسید منیزیم ( MgO ) بر سلولهای ریوی موش صحرایی (Rat )

علی اسکندری

بررسی مقایسه ای متابولیت های کاتکولامین ها در ادرار کارگران مواجهه یافته با صدای بالاتر و کمتر از استاندارد در یک صنعت نساجی

طاهره راعی بند

بررسی وضعیت پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک سم پاشان مزارع برنج شهرستان فریدون کنار

ابراهیم نظری پور

ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از شاخص پیش بینی کننده ریسک در سال 93

حمید دهقان طزرجانی

ارزیابی مواجهه پوستی مکانیک های شهر یزد با هیدروکربنهای حلقوی آروماتیک

حمیده میهن پور

اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH و قضاوت خبره در ارزیابی تماس استنشاقی با غبار

امیر حسین خوش اخلاق

بررسی میزان اثربخشی تدوین و اجرای دستورالعمل ایمنی کار در کد ارزیابی ریسک به روش FMEA – JSA در شرکت گاز استان یزد در سال 91

علی فیروزی چاهک

بررسی میزان مالون دی آلدهید هوای بازدمی و ارتباط آن با پارامترهای عملکرد ریوی در افراد مواجهه یافته با سیلیس

فریدون لعل علی آباد

بررسی و تجزیه و تحلیل روند و شاخصهای پایش عملکرد ایمنی قبل و بعد از پیاده سازی سیستمهای مدیریت یکپارچه در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

مریم صالحی

ارزیابی مواجهه شغلی پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید صدوقی یزد با گاز هوشبر ایزوفلوران با استفاده از روش استاندارد و مدل ریاضی همراه با شبیه سازی مونت کارلو

فاطمه امینایی

بررسی مواجهه شغلی با ذرات آلاینده هوا و ارتباط آن با تغییرات میکروواسکولار شبکیه در کارگران یکی از صنایع کاشی استان یزد در سال 95

بهرام کوهمورد

ارزیابی میزان جذب وافت صدا توسط نانو کامپوزیت های مختلف

ملیحه کلاهدوزی

ببرسی ارتباط بین اقدامات کنترلی اولویت بندی شده و کاهش سطح ریسک در یکی از کارخانه های روغن خوراکی در تهران

ساناز اسماعیلیان

بررسی میزان غلظت بنزن ،تولوئن،اتیل بنزن و گزیلن آزاد شده در کابین تاکسی های شهر یزد

نسیم طهماسبی

بررسی ارتباط غلظت بنزن محیط کار با غلظت بنزن ادرار در کارگران پمپ بنزین های شهر یزد

جواد شیرازی

بررسی ارتباط حوادث ناشی از کار با کیفیت زندگی کارگران شاغل در پروژه سد سازی رودبار لرستان

سجاد برزگر

 

بررسی اثر سایکوتوکسیک بر نانوذارات AG ،MGO،ZNO،SIO2  سلولهای خون در محیط اینویترو

مرضیه نورانی

بررسی میزان تاثیر نانو ذره اکسید روی بر پارامترهای اسپرم انسان

بابک فضلی

شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی توسط متد SHERPA

سلیمه توکلی منش

شناسایی نقاط حادثه خیز جاده با مدل سازی HAZDOE در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی :محور یزد کرمان و کرمان یزد در حوزه استحفاظی استان یزد

پریسا آزاد

ارزیابی میزان خستگی شغلی و تعیین ارتیاط آن با عملکرد و  بهره وری در کارگران صنعت فولاد یزد

فریبا زارع سخویدی

بررسی برخی عوامل مؤثر بر طول زمان رخداد اولین حادثه رانندگی در رانندگان وسایل نقلیه بین شهری یزد با استفاده از آنالیز بقاء

 

 

Archive of Occupational Health

 

مدیر مسئول : دکتر محمدجواد زارع

سردبیر: دکتر محمدجواد زارع 

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: لاتین

آدرس وب سایت: aohj.ssu.ac.ir

 

مجله بهداشت کار و ارتقاء سلامت

 

مدیر مسئول : دکتر ابوالفضل برخورداری

سردبیر: دکتر رضا جعفری ندوشن  

نوع مجله: چاپی/ الکترونیکی 

زبان: فارسی

آدرس وب سایت: ohppj.ssu.ac.ir