معرفی گروه تکنولوژی پرتو شناسی

گروه تکنولوژی رادیولوژی یکی از گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی می باشد. رشته تکنولوزی پرتو شناسی یکی از شاخه های علوم پزشکی بوده و جایگاه ویژه ای در امر تشخیص و درمان بیماریها و نهایتاً سلامت انسانها دارد. برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته در راستای تربیت کارشناسان پرتو شناسی با توانمندی مناسب جهت استفاده از دستگاهها و فن آوریهای جدید در زمینه تصویر برداری پزشکی طراحی شده است. گروه تکنولوژی رادیولوژی دارای چهار آزمایشگاه شامل رادیولوژی (جهت آموزش آزمونهای رادیولوژی و مراحل ظهور وثبوت)، اولتراسوند (جهت آموزش آزمونهای سونوگرافی)، فیزیک عمومی (جهت انجام آزمایشات فیزیک عمومی) و سی تی اسکن (جهت آموزش آزمونهای سی تی اسکن که در حال راه اندازی است ) می باشد.گروه در حال حاضر دارای 85 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی می باشد که این تعداد در مهر 90 به حدود 120 نفر خواهد رسید.رسالتهای عمده گروه شامل موارد زیر می باشد:

1- آموزش مفاهیم و اصول فیزیکی دستگاههای مختلف تصویربرداری (شامل رادیولوژی معمولی، آنژیوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی، تصویر برداری تشدید مغناطیسی ).

2- آموزش تئوری تکنیکهای مختلف پرتونگاری از گرافیهای ساده تا تخصصی.

3- آموزش عملی آزمونهای مختلف پرتونگاری از گرافیهای ساده تا تخصصی در محیط بیمارستان.

4- آموزش رادیوبیولوژی (اثرات پرتوها بر سیستم های بیولوژیک) همچنین موارد حفاظت در برابر پرتوها ی یونیزان و چگونگی کاهش دوز تابشی بیماران.

5- پژوهش در زمینه های مختلف موارد حفاظت بیماران و پرتوکاران و همچنین ابداع تکنیک های نوین پرتونگاری.

به صفحه گروه تکنولوژی پرتوشناسی  خوش آمدید