آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی

آیین نامه دفترحفظ و پرورش استعدادهای درخشان

 

آئین نامه استعدادهای برتر

تسهیلات برای دانشجویان ممتاز

معیارهای انتخاب دانشجوی نمونه

 

 

 

Initiates file downloadآیین نامه پزشک پژوهشگر برتر94

Initiates file downloadآیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی 94

Initiates file downloadآیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی رفاهی ویژه استعدادهای درخشان 94

Initiates file downloadآیین نامه جدید ارشد بدون آزمون 95

Initiates file downloadآئين نامه ارائه تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان 94

Initiates file downloadآيين نامه اعطاي جايز ه هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر  94

Initiates file downloadآيين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر 94

Initiates file downloadتسهیلات نظام وظیفه تخصصي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش بنيان 94

Initiates file downloadتفاهم نامه شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی با بنیاد ملی نخبگان. ص. 1 و 2

Initiates file downloadثبت نام سامانه ثريا 94

Initiates file downloadراهنماي كامل اعطاي جايزه هاي تحصيلي بنياد نخبگان به دانشجويان صاحب استعداد برتر

Initiates file downloadكاربرگ اعتبار بخشي به مراكز تحقيقاتي متقاضي برگزاري برنامه پزشك پژوهشگر94

 

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

سامانه های دانشجویی

 

 اتوماسیون تغذیه Opens external link in new window

کتابخانه دیجیتالOpens external link in new window

 

 

 

 

 

خبرهای دانشجویی