کاربران گرامی می توانند  انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با پایگاه گروه  سلامت سالمندی از طریق پست الکترونیک به آدرس zahrafarzaneh@ymail.com ارسال نمایند.

 همچنین کاربران عزیز می توانند فایل های علمی خود را جهت استفاده  سایر کاربران به آدرس مذکور ارسال نمایند تا پس از ارزیابی روی  سایت گذاشته شود.

با تشکر زهـــرا فرزانه