نام و نام خانوادگی :  دکترحمید ندری

سمت :    معاون پژوهشی دانشکده داروسازی

پست الکترونیک :

اhnaderof@gmail.com

Opens external link in new windowجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

 

یکی از اهداف راهبردی مراکز دانشگاهی تعمیق و گسترش عرصه پژوهش و تلفیق تئوری و عمل و یا کاربست نظریه در عمل می باشد .در واقع بنای علم برستون پژوهش استوار گردیده و تحولات نوین در هر حوزه مدیون این سنت حسنه است .معاونت پژوهشی این واحد نیز در تمام سالها تلاش داشته تا با توجه به این امر مهم در راستای سیاست های کلان دانشگاه علوم پزشکی گام بردارد. دفتر امور پژوهشی زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دارد. این بخش به طور گسترده فرآیند رسیدگی به طرحهای تحقیقاتی، تصویب طرحها و پایان نامه های دانشجویی در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال طرحهای تحقیقاتی به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم امور پژوهشی  و انجام کلیه امور مربوط به دفاع دانشجویان را به عهده دارد. این دفتر با کلیه دانشجویان ( در امر انجام پایان نامه،  مشاوره در زمینه نحوه انجام آزمایشات، کار با نرم افزارها و تفسیر داده ها  و  معرفی دانشجویان به مراکز درمانی و موسسات مختلف جهت انجام پژوهش ) همکاری می نماید. دفتر پژوهش همچنین  به عنوان رابط بین دانشکده ها و کنگره ها و سمینارهای داخل کشور نیز فعالیت می نماید.