چشم انداز و ماموريت تحصيلات تكميلي دانشکده

  در راستای اجرای سیاستهای كلي و مصوب وزارت و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های موجود، گسترش کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی در حيطه تحصيلات تكميلي و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی مرتبط در دانشکده پزشکی بخش تحصیلات تکمیلی ایجاد شده است  تا با راهنمایی و فراهم نمودن امکانات آموزش و پژوهشی به دانشجو يان تحصیلات تکمیلی را از بدو ورود تا فارغ التحصیلی موجب ارتقاء کیفیت آموزشی این عزیزان شود.

اهم برنامه هاي تحصيلات  تكميلي دانشکده

برنامه ريزي، تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي تحصيلات تكميلي و ارايه پيشنهادات نسبت به بهبود سياستهاي آموزشي تحصيلات تكميلي به معاون آموزشي دانشگاه  و نظارت بر حسن اجراي آ‌نها پس از تصويب در شورای تحصیلات تکمیلی

مطالعه و بررسي آيين نامه هاي موجود آموزشي تحصيلات تكميلي و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و وزارت براي بازنگري و بهبود آنها

ارزشيابي  و ارزيابي مستمر وضعيت دانشجويان تحصيلات تكميلي و مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي آنان از لحاظ پيشرفتهاي علمي و عملي

  بررسی و گزارش کیفیت آموزشی دانشجويان تحصيلات تكميلي

 بررسي و اظهار نظر در خصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزشي جديد و نیز دوره های جدید تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز دانشگاه

نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات

  برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور به منظور انجام مبادلات دانشجويي و آموزشي

نظارت بر اجراى مقررات و آيين نامه‏هاى آموزشى در حیطه تحصیلات تکمیلی

برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

امور فارغ التحصیلی

پایان نامه های دانشجویی و امور مربوط به آنها