معرفی گروه اتاق عمل و هوشبری

معرفی گروه اتاق عمل

گروه اتاق عمل:

شاخه ای از علوم پزشکی است که طی آن دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژیهای نوین جراحی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را حین، قبل و بعد از عمل می آموزند.رشته اتاق عمل در ایران در مقطع کاردانی بین سالهای 1366 تا 1380 ، و در مقطع کارشناسی پيوسته و ناپيوسته از سال 1387در دانشکده های مختلف سطح کشور راه اندازی گردید.  این رشته در دانشکده های پیراپزشکی و یا پرستاری به دانشجویان ارائه می گردد. در این دانشکده ها گروه اتاق عمل متولی اداره دانشجویان در رشته اتاق عمل می باشد. وظايف مدير گروه شامل برنامه ريزي کليه دروس تئوري و باليني بوده و هماهنگي با اساتيد مربوطه جهت ارائه واحدهاي مذکور و ايجاد ارتباط و هماهنگي با مديريت مراکز آموزش پزشکي و ارسال برنامه هاي آموزش باليني دانشجويان به اين مراکز مي باشد. انجام ارزشيابي کيفي واحدهاي ارائه شده توسط اساتيد و تشکيل جلسات با اعضاي گروه جهت برنامه ريزي و جمع آوري نظرات آنها بمنظور تغيير در اجراي برنامه ها و فعال نمودن شوراي تحصيلات تکميلي گروه جهت کارشناسي عنوان و پروپوزال مربوط به پايان نامه دانشجويان قبل از ارائه در شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده و همچنين برنامه ريزي بمنظور فعال نمودن هسته پژوهش گروه جهت کارشناسي طرحهاي مربوط به اعضاي هيئت علمي گروه مي باشد .

 

معرفي  گروه هوشبری:

یکی از شاخه های علوم پزشکی است که دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول جدید و روشهای مختلف بیهوشی، تجهیزات، وسایل و داروهای مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای در مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی را فرا می گیرند.