مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

معاون آموزش در پژوهش

دکتر هنگامه زندی

 نام و نام خانوادگی: دکتر هنگامه زندی

پست سازمانی: عضو هیات علمی و معاون آموزش در پژوهش

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) میکروب شناسی بالینی

پست الکترونیک: hengameh_zandi[at]yahoo.com  zandi[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03538209144

رزومه

صفحه اینجانب در Google scholar