فرایند های پژوهشکده تولید مثل یزد                            

 

پذیرش بیمار توسط کلینیک تغذیه 

پذیرش بیمار توسط واحد روانشناسی

پذیرش بیمار جهت انجام عمل  IUI

پذیرش بیمار جهت انجام روش های کمک باروری  ICSI/IVF

پذیرش بیمار در آزمایشگاه ژنتیک 

پذیرش بیمار در آزمایشگاه آندرولوژی 

ویزیت بیماران سرپایی

وارد شدن اطلاعات پرونده در سامانه HIS

ترخیص

انجام عمل لاپاراسکوپی و پونکسیون 

انجام عمل لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی 

انجام عمل ترانسفر و IUI

چاپ مقاله در مجله IJRM

تصویب گزارش نهایی طرح تحقیقاتی 

تصویب و اجرای طرح تحقیقاتی توسط مرکز تحقیقات علوم رفتاری 

انجام طرح یا پایان نامه دانشجویی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی

برگزاری کلاس و کارگاه دانشجویی و دانش آموزی 

انجام طرح یا پایان نامه دانشجویی در مرکز تحقیقات بیولوژی سلول های بنیادی

 کتابخانه

 تهیه و ازدیاد نسل موش و رت برای پایان نامه در اتاق حیوانات 

استفاده از خدمات آزمایشگاه نانو تکنولوژی 

آموزش کارکنان مرکز 

نامه های وارده و صادره به دبیرخانه 

تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد

بایگانی کردن پرونده ها 

درخواست کالا از انبار