طب کار

 

دکتر سید جلیل میرمحمدی

دکترای تخصصی طب کار

مدیر گروه طب کار

سرپرست مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت

jalilmirmohamadi2@yahoo.com

جهت دریافت رزومه کلیک کنید

 

ابوالفضل ملاصادقی

کارشناس ارشد شنوایی سنجی

مدیر داخلی کلینیک

شمارهداخلی:2390-2220

فعالیتهای درمانی

1. کلینیک تخصصی طب کاربیمارستان شهید رهنمون، ارائه دهنده خدمات ذیل:

الف) معاینات بدو استخدام کارگران صنایع و کارکنان سازمانهای استان

ب) معاینات دوره ای کارگران صنایع و کارکنان سازمانهای استان

ج) معاینات بازگشت به کار کارگران صنایع و کارکنان سازمانهای استان

د) معاینات ارجاعی سایر پزشکان و متخصصین استان

ه) معاینات پزشکی قانونی و اظهار نظر کارشناسی در دعاوی قضایی

و)  انجام تستهای آزمایشگاهی (شامل تست های بررسی عملکرد ریه، شنوایی سنجی وتست تشخیص بیماری های خواب)                       

2. کلینیک تخصصی طب کار بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد

الف) معاینات بدو استخدام کارگران صنایع شهرستان میبد

ب) معاینات دوره ای کارگران صنایع شهرستان میبد

ج) معاینات بازگشت به کار کارگران صنایع شهرستان میبد

د) معاینات ارجاعی سایر پزشکان و متخصصین شهرستان میبد

و)  انجام تستهای آزمایشگاهی (شامل تست های بررسی عملکرد ریه، شنوایی سنجی)

3. درمانگاه سنگ آهن مرکزی ایران، بافق، به عنوان بزرگترین صنعت استان، شامل:

الف) بیماران ارجاعی سنگ آهن

ب) پرونده های بدو استخدام

ج) پرونده های معاینات دوره

4. معاینات ارجاعی از صنایع ، بدو استخدام و دوره ای انجام شده در کلینیک  

5. معاینات سیاری در صنایع و سازمانهای استان یزد

 


دکتر سید جلیل میرمحمدی سرپرست

jalilmirmohamadi2@yahoo.com

 

رزومه

 

دکتر زیبا لوک زاده

دکترای تخصصی طب کار

dr.loukzadeh@gmail.com

رزومه

 

دکتر امیر هوشنگ مهرپرور

دکترای تخصصی طب کار

رزومه

 

 

 

دکتر محمدحسین داوری

دکترای تخصصی طب کار

 

    mhdavari@ssu.ac.ir

 

 

 

 

دکتر مجاهده سلمانی

دکترای تخصصی طب کار

mojahede@gmail.com

رزومه

 

 

 

 

دکتر زهره زارع

دکترای تخصصی طب کار

 

دکتر مهرداد مستغاثی

دکترای تخصصی طب کار

mehrdadmostaghaci@gmail.com

رزومه

 

 

 

 

 

 

مهندس ابوالفضل ملاصادقی(کارشناس ارشد شنوایی سنجی - مدیر داخلی کلینیک )

دکتر مریم بهاءلو(پزشک عمومی )

مهندس اعظم باقرپور(کارشناس بهداشت حرفه ای)

مهندس مهناز پورشفیعی(کارشناس بهداشت حرفه ای)

مهندس رویا رحیمی(کارشناس بهداشت حرفه ای)

دکتر سعیده حاجی حسینی(دانشجوی دکترای بیوفیزیک )

مهندس رضیه سلطانی(کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای) 

مهندس فائزه سراجی (کارشناس بهداشت حرفه ای ) 

مهندس احسان صمیمی (کارشناس بهداشت حرفه ای )

مهندس سعیده السادات هاشمی (کارشناس بهداشت حرفه ای )