بیمارستان شهید دکتر هرنمون

 

نام و نام خانوادگی : دكتر حميد پهلوان حسینی

جراح و متخصص ارتوپدی

شماره داخلی :2434

مسیر دستیابی : ساختمان اصلی روبروی ICU اعصاب

جهت دريافت رزومه كليك كنيد

 

ارتوپدی بیمارستان  شهید دکتر رهنمون با همکاری گروهی ا ز متخصصین ارتوپدی با تجربه و با بهره مندی از امکانات و تجهیزات موجود خدمات خود را در زمینه های مختلف ارائه می نماید.

زمینه های اصلی که گروه ارتوپدی به آنها می پردازد، عبارتند از:
جراحی دست و اندام فوقانی
انکولوژی ارتوپدی (تومور استخوان و بافت نرم، تومور متاستاتیک)
جراحی آرتروسکوپی (آرتروسکوپی زانو، شانه، مچ پا، آرنج، مچ دست و لگن)
جراحی ستون فقرات) جراحی اندوسکوپیک، جراحی بد شکلی و کج شدگی(
درمان درد مزمن ستون فقرات (اپیدورال، مفصلی و دیسک بین مهره ای)
ارتوپدی اطفال
جراحی شانه
جراحی پا و مچ پا
صدمات ورزشی
جراحی آسیب ارتوپدی
صدمات جراحتی شبکه ی عصب بازویی

روش های ویژه درمان بخش ارتوپدی و تروماتولوژی:

آرتروپلاستی مفصل
آرتروپلاستی مفصل شامل روش پروتز، تعويض مفاصل به شدت فرسوده و یا از کار افتاده(آرتروتیک) است. معمولا برای مفاصل زانو، لگن، شانه ها و آرنج ها بکار برده می شود

جراحی دست و اندام فوقانی: ترمیم سندرم تونل مچ دست، سندرم تونل کوبیتال، انگشت ماشه، آرتروز مفاصل، تنها بخشی از توانایی جراحان دست و اندام فوقانی بخش ماست.

جراحی آرتروسکوپی: آرتروسکوپی یک روش جراحی با حداقل تهاجم است که برای معاینه و درمان آسیب مفصلی، از یک آرتروسکوپ که از یک شکاف کوچک به مفصل داخل می شود، انجام می شود. در این بخش روش آرتروسکوپی با موفقیت برای زانو، شانه، باسن، آرنج، مچ پا و مفاصل مچ دست انجام می شود.

بخش ستون فقرات: ما زیر یک سقف،با همکاری نزدیک پزشکان متخصص از فیزیوتوراپی و توانبخشی (بخش درد(، اصلاح و ترمیم عیوب استخوانی و بخش جراحی مغز و اعصاب، برای فراهم آوردن بهترین درمان برای بیمارانی که از وضعیت ستون فقرات، درد قسمت پایین کمر و گردن رنج می برند کار می کنیم. به علاوه بخش جراحی ما قادر به ارائه انتخاب های درمانی سنتی برای درمان درد کمر و گردن در حالتهای خفیف است.

حداقل تهاجم جراحی ستون فقرات : حداقل تهاجم جراحی ستون فقرات در زیر میکروسکوپ یا با کمک یک آندوسکوپ گذرنده از بک شکاف کوچک انجام می شود. برخی از روش ها که تحت یک بی حسی موضعی انجام میشود، امکان بازگشت بیمار به خانه را در همان روز می دهد.

درمان کمر درد مزمن: تنها تعداد بسیار کمی از بیماران مبتلا به کمر درد مزمن، به جراحی نیاز دارند. بسیاری از انوع درد را می توان با روشهایی که به جراحی نیاز ندارند، درمان کرد. تزریق های اپیدورال درمان رویه مفصل، و درمانهای اینترادیسکال تحت کنترل فلوروسکپیک در درمانگاه درد ما، با موفقیت انجام می شوند. علاوه بر نقش درمانی، این تزریق ها سهم عمده ای در تشخیص منبع درد بیمارانی که به درمانهای دارویی پاسخ نمی دهند، دارد.
تزربقهای اپیدورال و مفصل در درمان کمر درد مزمن سودمندي خود را ثابت کرده است.

جراحی شانه: درمان مشکلات شغلی و مادرزادی شامل ورم مفاصل، آسیب های روتاتورکاف ، علائم تصادف، جا انداختن دررفتگی های شانه هم به روش آرتروسکوپیک و هم با جراحی باز در بخش ما انجام می شود.

جراحی پا و مچ پا: درمان پیچش و شکست استخوان پا، پینه های پا، انگشت پا و درد مزمن پاشنه

جراحی آسیبهای ارتوپدیک: بخش جراحی آسیبهای ارتوپدیک، با تمام انواع شکستگی های حاد، دررفتگی استخوان، همچنین مفاصل و آسیبهای بافت نرم سروکار دارد.

میکرو جراحی بازساختی: پیوند بافتهایی مانند استخوان و/یا عضلات به یکدیگر بهمراه رگهای موجودشان از یک قسمت از بدن به قسمت دیگری که نیازمند می باشد. شایع ترین استفاده در درمان مردگی رگهای خونی سر استخوان ران، یا بازسازی منطقه ی برش تومور است.

تماس با بخش ارتوپدی

6260001-2434

6260001-2435

 

 

 

نام و نام خانوادگی :حمید رضا شاهی

شماره داخلی :2434-2435

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه هم کف - جنب اتاق عمل

جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

1- بررسی وضعیت موجود در بخش تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

2- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راسای اهداف کلی سازمان

3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی 

4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار) 

6- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار/مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

7- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ، استاندارهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل وتجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز

8- برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

9 پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

10-برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

11- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت 

ب : سازماندهی:

12- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان ، مددجویان / بیماران و...)

13- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی 

14- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان بخش مربوطه و سایر واحدها

15- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس 

16- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

17- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان / بیماران جهت بهبود وضعیت

18- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

19- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط (شامل : درخواست ها، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبود و نقایص ، نیازهاو...) 

20 مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و... کارکنان

21- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوط 

22- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری

23- برپایی کنفرانس های داخلی جهت افرایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران 

ج هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی

 24- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

25- تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی 

26- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب (مشاهده ، چک لیست و...)

27- نظارت و ارزشیابی مستمر بر عایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

 

28- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان

29- کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن 

30- مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنابه صلاحدید سرپرست مربوطه 

31- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری 

32- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها

33- همکاری وهمراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی 

34- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه