بیمارستان شهید دکتر رهنمون

 

نام و نام خانوادگی :دکتر سراج الدین وحیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه -دانشیار 

شماره داخلی:2424-2425

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه اول - روبروی CCU

جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید .

 

نام و نام خانوادگی :پروین بیگ مرادی

سرپرستار    

شماره داخلی:2424-2425

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه اول - روبروی CCU

-كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه.

2-بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت.

3-برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي.

4-تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف.

5-تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت )تقسيم كار(.

6-برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالين بيمار.

7-برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد

از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز.

8-برنامه ريزي جهت آموزش به خانواده و ........

9-پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن.

10-برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت.

11-برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري.

12-تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه.

13-برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده.

14-توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي.

15-برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها.

16-ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها.

17-شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت.

18-نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود.

19-همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم.

20-ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط)شامل درخواست ها، وقايع غير مترقبه،حوادث،كمبودها،

نقايص،نيازها..... ).

21-مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش.

  فعالیت بخش:

تنها بخش ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که در بیمارستان شهید دکتر رهنمون واقع شده  ودارای 18 تخت فعال می باشد .

این بخش با حضور تیمی از متخصصین مجرب اورولوژی و با بهره مندی از امکانات پیشرفته  در زمینه های تشخیصی و درمانی زیر فعالیت دارد:

1-انکولوژی اورولوژی ، با همکاری تنگاتنگ متخصصین اونکولوژی بیمارستان در زمینه های سرطان های کلیه، مثانه، پروستات، و دستگاه تناسلی

2- آندواورولوژی و اعمال اورولوژی کم تهاجمی ( less Invasive)

3-سنگهای سیستم ادراری با تکنیک باز ، TUL ، سنگ شکنی درون اندامی و برون اندامی و آموزش پس از عمل به بیماران در جهت پیشگیری از سنگ سازی مجدد با رژیم غذایی و فعالیت بدنی

-اعمال جراحی پروستات به روش باز، TURP

5-اعمال ترمیمی و پلاستیک ناهنجایهای مادرزادی و اکتسابی سیستم ادراری نظیر ترمیم مجرا، انحناء آلت تناسلی و اختلالات فونکسیونل ( عملکرد ) مثانه

6-نفرولیتوتومی از راه جلدی( PCNL ) و نفروکتومی

فعالیت ها و عملهای جراحی کلیه که در اتاق عمل بیمارستان شهید رهنمون انجام می شود:

فعالیت های گروه ارولوژی فایل pdf

فعالیت های گروه ارولوژی فایل word

ساعت کار پرسنل :

صبحکار( 2-7) (عصرکار) 19-2 (شبکار) 7-19