نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسین جراح زاده

متخصص بیهوشی

شماره داخلی:2413-2414

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه اول بخش ICUجراحی

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا سرداری

سرپرستار بخش

شماره داخلی:2413-2414

مسیر دستیابی :ساختمان اصلی -طبقه اول بخش ICUجراحی

 

بیمارانی که در بخش ICU تحت مراقبت قرار میگیرند بیشتر شامل بیماران قلبی ریوی ، تصادفات ، سکته مغزی، مسمومیت ، قطع نخاع ، کاهش سطح هوشیاری و بیمارانی که بعد از عمل جراحی نیاز به مراقبت ویژه دارد میباشدبیمار در هر شیفت توسط پزشک مقیم ویزیت شده و دستوراات لازم از نظر تغذیه ، مراقبت هایی عمومی مانند ساکشن ، تغییر پوزیشن دارو داده می شود

چه بیمارانی در ICU بستری می شوند؟
بیمارانی نیازمند بستری در این بخش هستند که اغلب قادر به مراقبت از خود نمیباشند.
این بیماران شامل
بیماران دارای بیماری پیشرفته قلبی و ریوی
بیماران دچار حوادث شدید مثل
ضربه مغزی یا
قطع نخاع،
ضربه به قفسه سینه و
شکستگی چند دنده و یا
شکستگی چند اندام
بیماران دچار سکته مغزی
بیماران دچار مسمومیت های دارویی
بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری
در مواردی بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند، برای
مراقبت بیشتر بعد از عمل جراحی باید 24 تا 48 ساعت در ICU بمانند.

مراقبت نهایی که در ICU انجام می شود اکثر بیمارانی که در ICU بستری می شوند، خود قادر به حرکت نیستند و گاهی به علت فلج اندام حتی قادر به تکان دادن اندام های خود نیستند، این امر و بستری طولانی منجر به ایجاد زخم بستر روی بدن ایشان میشود؛ که یکی از مشکلات شایع در این بیماران است. برای جلوگیری از زخم بستر در این بخش از تشک های مواج استفاده می شود، که با حرکت هوا در زیر بدن بیمار باعث ماساژ بدن می شود؛ تا از شیوع زخم بستر جلوگیری کند. همچنین پرسنل بخش هر چند ساعت یک باربیمار را جا به جا کرده و در وضعیت های مختلف میخوابانند تا از بروز زخم بستر جلوگیری شود. لازم به ذکر است که احتمال بروز زخم بستر در افراد چاق بیشتر است.

اکثر بیماران بستری در این بخش به علت کاهش سطح هوشیاری و ناتوانی قادر به تغذیه نیستند. بنابراین لوله ای از طریق بینی این بیماران وارد معده می شود؛ تا تغذیه ایشان از این طریق صورت گیرد. مواد مغذی مثل چربی و پروتئی نهای دارویی از طریق سرم بهبیمار تزریق می شود. گاهی بیماران بستری در این بخش به علت کاهش سطح هوشیاری قادر به تنفس خود به خودی نیستند و یا تنفی مطلوبی ندارند. بنابراین این لول های از طریق دهان وارد راه هوایی این بیماران شده و به کمک دستگاه تنفس مصنوعی به این بیماران، تنفس داده می شود. با بهبودی بیماری، بیمار از دستگاه تنفس مصنوعی جدا میشود، این لوله را نمی توان به مدت طولانی در راه هوایی بیمار نگه داشت؛ بنابراین پس از چند روز اگر بیمار قادر به جداشدن از دستگاه تنفس مصنوعی نباشد، لازم است با رضایت همراهان بیمار از گردن بیمار سوراخی به راه هوایی بیمار باز شود و از این طریق به بیمار تنفس داده شود. این کار در بیشتر مواقع باعث بهبود سریع تر بیمار شده و سریع تر می توان بیمار را از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کرد در صورت بهبودی بیمار این سوراخ ب هطور خودبه خودی بسته می شود. بیمار بستری در ICU به علت مشکلات متعدد ممکن است نیازمند به ویزیت چند نفر پزشک متخصص باشد، پزشک مقیم ICU با توجه به نوع مشکل از متخصص مربوط جهت ویزیت بیمار دعوت میکند و این پزشکان در حداقل زمان، بیمار را ویزیت میکنند. در پایان لازم به ذکر است که بخش ICU دارای یک محیط استریل است. همه پرسنل با لباس مخصوص وارد این بخش می شوند،
به همین دلیل ملاقات از بیماران ICU ممنوع است. زیرا ورود افراد مختلف منجر به آلودگی محیط ICU شده و بیماران این بخش به علت کاهش سطح ایمنی بدنشان خیلی سریع دچار عفونت می شوند. این عفونت منجر به طولانی ترشدن روند بهبودی بیمار می شود.

تلفن تماس با بخش

6260001-2413

6260001-2414

 

پزشکان بخش

دکتر محمد جواد  غنی زاده

محمد حسین جراح زاده

دکتر محمد حسین پناه به خدا

دکتر حمید رضا حبوباتی

دکتر سید مهدی طاهری

دکتر علیرضا پور اغنیایی