نام و نام خانوادگی :دکتر زهرا انصاری

متخصص قلب و عروق

شماره داخلی:2262

مسیر دستیابی : ساختمان اصلی طبقه اول واحد CCU

 

نام و نام خانوادگی :ابوالقاسم کمالی  

سرپرستار بخش

شماره داخلی:2262

مسیر دستیابی : ساختمان اصلی طبقه اول واحد CCU

فعالیت بخش

این بخش در حال حاضر دارای 7 تخت فعال همراه با امکانات و تجهیزات لازم و استاندارد (مجهز به سیستم مانیتورینگ و ساکشن مرکزی) می‌باشد. که به مراجعین به این مرکز مراقبت‌های ویژه قلبی ارائه می‌نماید. که ارائه خدمات این بخش به صورت شبانه روزی فعال می‌باشد و دارای کادری با تجربه و با سابقه می‌باشد. این بخش بستری شامل پذیرش بیمارانی که با مشکلات قلبی و عروقی مراجعه می‌کنند می‌باشد که در بین این بیماران با مشکل MI از اولویت خاص برخوردار می‌باشند. و رسیدگی به این بیماران به سرعت و دقت زیاد پرستاران این بخش احتیاج دارد

 

تماس با بخش

36260001-2262-2263

36260001-2261

 

پزشکان بخش

دکتر رویا دریاچه ای

دکتر مهدیه طبخی

دکتر زهرا انصاری

دکتر سینا رافت