نام و نام خانوادگی :عباس زارع زاده 

ناظر تاسيسات

شماره داخلی :

مسیر دستیابی :


1) نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

2) کنترل و بازرسی کلیه دستگا ه های حرارتی و برودتی

3)نصب دستگاه های وکیوم و اکسیژن

4)بازرسی و کنترل لوله کشی قسمت ها کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه ها، مخازن آب و بر طرف نمودن عیوب آنها

5) کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

6) بازرسی و انجام امور عایق بندی رویت نمودن دفتر گزارش موتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست ها