معرفی :       

كميته تحقيقات دانشجويي پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و بر اساس قوانين ورسالت هاي دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند. پس از برگزاری مراسم انتخابات کمیته تحقیقات مورخ 89/8/5 و انتخاب آقای امیر محمودزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی به عنوان دبیر، تشکیل و انتخاب معاونت ها و همزمان برنامه ریزی و اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی در دستور کار قرار گرفت . اركان كميته شامل سرپرست، دبير ، معاونتهاي آموزشي، پژوهشي، روابط عمومي، مالي -پشتيباني، سرپرست واحد، شوراي مركزي ،شوراي پژهشي و مجمع عمومي مي باشد.

 
اهداف:
الف - ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده ي كشور
ب- ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه
ج- ايجاد زمينه ي مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان و بهبود رابطه علمي اساتيد و دانشجويان

عملکرد:
 جهت دستیابی به اهداف ذکر شده فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی پزدیس بین الملل آغاز گردید . زمینه فعالیت کمیته از این قرار است:

الف - برگزاری کارگاه های آموزشی
ب- برگزاری جلسات هفتگی مکالمه زبان انگلیسی
ج - برگزاری دوره آموزشی مهارت های هفت گانه کامپیوتر
د- برگزاری بازدیدهای علمی از مرکزدرمانی ناباروری شهر یزد و مرکز قلب افشار
ه-  تالیف و ترجمه کتاب
و-  ارائه، پیگیری، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان

 

برنامه کاری معاونت پژوهشی کمیته تحقیقات پردیس بین الملل
بر اساس  برنامه مدون طراحی شده در سال تحصیلی 90-89 ، معاونت پژوهشی مسئولیت برخی از امور پژوهشی را بر عهده گرفت. در ابتدای شروع به کار این کمیته، این معاونت متعهد شد تا در جهت تشویق دانشجویان جهت مشارکت در امور مرتبط با پژوهش گام بردارد، لیست برخی از این امور به قرار زیر است

 واحد ترجمه کتاب

ترجمه کتاب" Fertility Diet "
ترجمه کتاب "Nutritional influences on health" 
ترجمه کتاب"Living with obesity" 

که هم اکنون ترجمه کتاب اول به اتمام رسیده و ترجمه دو کتاب دیگر رو به اتمام است. هدف این بود تا در ترجمه این کتاب علاوه بر مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد، از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی ورودی اول و حتی جدیدالورود و علاقمند این شعبه استفاده شود

واحد تالیف کتاب
 
تالیف کتب جیبی در زمینه روش تحقیق،درحال گروه بندی
تالیف کتبی در زمینه پزشکی،درحال بررسی

واحد پروژه های تحقیقاتی
طراحی 8 طرح تحقیقاتی و اجرای آنهاشامل:3پایان نامه کارشناسی ارشد(رشته تغذیه)3طرح تحقیقاتی 2مقاله تحقیقاتی(در دست چاپ)شرکت در کنگره سالیانه تغذیه و ارائه پوستر

برنامه کاری معاونت آموزشی کمیته تحقیقات پردیس بین الملل 

پخش فیلم های آموزش زبان
جلسات free discussion
 سمینارهای ماهانه
 
کارگاه های مختلف:روش تحقیق، تغذیه در بارداری، گیاهان دارویی و درمان بیماری ها رفرنس نویسی، ، توسعه مهارت های فردی ،جستجو در منابع الکترونیک،خلاقیت
 برگزاری دوره مهارت های هفتگانه کامپیوتر
تهیه آرشیوی ازCD های کمک آموزشی زبان
تهیه آرشیوی از CD های کمک آموزشی و برنامه های مفید وپرکاربرد در زمینه کامپیوتر
 
برگزاری بازدیدهای علمی از مراکز مختلف تحقیقاتی 

برنامه کاری معاونت روابط عمومی کمیته تحقیقات پردیس بین الملل


طراحی کهر کمیته تحقیقات شعبه بین الملل

پخش اعلامیه های کنگره ها و سمینارها

پخش لیست کتب موجود در نمایشگاه کتاب و ارائه درخواست های دانشجویان به کتابخانه برای خریداری کتاب