ارزیابی فناوری سلامت

جلسه گروه HTA مورخ 96/3/26 در دانشکده بهداشت با حضور اعضا تشکیل گردید و مصوبات زیر تصویب شد.

 

1-    نامه جناب آقای دکتر مجدزاده مبنی بر معرفی دانشجویان علاقه مند برای تحقیقات در جلسه مصوب گردید که اسامی دانشجویان ورودی جدید و اعضای گروه علاقه ند در جواب نامه اعلام گردد.

2-    طرح دروس مطرح شد و چارت بندی تصویب گردید.

3-    جناب اقای امید یوسفیان و سرکار خانم آرزو دهقانی به عنوان اعضای جدید گروه معرفی گردیدند.

4-    مصوب گردید در ترم آینده یک جلسه برای تعیین فرمت پایان نامه و همچنین جلسه دیگری برای مشخص شدن نحوه همکاری دانشجویان در پایان نامه ها تشکیل گردد.

5-    مصوب گردید در مورد پایان نامه ها اول عناوین ئر گروه تصویب شود، بعد از تصویب در گروه پروپوزال آن نوشته و بعد از تصویب پروپوزال در گروه و ارئه پیشنهادات از شورای تحصیلات تکمیلی برای دفاع نوبت گرفته شود

6-    همچنین مطرح شد در طرح HTA آموزش مجازی همکاران گروه شرکت داشته باشند.

7-    پایان نامه های خانم نظری و خانم زیادپور با اصلاحات پذیرفته شد.

 

برگزاری اولين مدرسه تابستاني کشوری ويژه يادگيري الكترونيكي
لینک خبر:
etdc.tums.ac.ir/Default.aspx