اخبار برگزیده

در این بخش ما تلاش می نماییم که خبرهای مهم معاونت را در اختیار شما قرار دهیم.اطلاعات این بخش شامل اخبار جلسات، بازدیدها و همایشهای کشوری و استانی، بسته های خبری مطابق با تقویم پژوهشی کشوری و در نهایت ارائه آمار و اطلاعات صحیح میباشد.

کلیه اخبار سایت...

 • انتصاب آقای دکتر محمود وکیلی به عنوان مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

  طی حکمی، آقای دکتر محمود وکیلی به عنوان مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات منصوب گردیدند.

 • انتصاب آقای دکتر امین صالحی به عنوان مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری

  آقای دکتر امین صالحی، عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشکده بهداشت به عنوان مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

 • انتصاب آقای دکتر مسعود میرزایی به عنوان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر میرجلیلی در تاریخ 1397/2/3، جناب آقای دکتر مسعود میرزایی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شدند.

 • انتصاب خانم دکتر پریسا خانی به عنوان سرپرست واحد نشر

  خانم دکتر پریسا خانی به عنوان سرپرست واحد نشر معاونت تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.

 • انتصاب آقای دکتر محمد تقی قانعیان به عنوان سرپرست دفتر توسعه فناوری

  طی حکمی، آقای دکتر محمد تقی قانعیان به عنوان سرپرست دفتر توسعه فناوری منصوب شدند.

 • انتصاب آقای دکتر سعید حسین خلیل زاده به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات دیابت

  طی حکمی، آقای دکتر سعید حسین خلیل زاده به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات دیابت منصوب شدند.