ىرباره ي ما

آزمایشگاه تحقیقاتی ART ، در راستای انجام طرح های تحقیقاتی ، پروژه های دانشجویی و بخشی از کلاس های آزموشی دانشجویان بیولوژی تولیدمثل در زمینه ART، در سال 1387 راه اندازی شد. اهم فعالیت های این آزمایشگاه مربوط به فعالیت های پژوهشی و آموزشی دانشجویان پژشکی، کارشناس ارشد و دکترای بیولوژی تولید مثل می باشد.

در کنار طرح های پژوهشی، به منظور شناسایی منبع و میزان خطای آزمایشگاه درمانی ART کنترل کیفیت تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی درمانی نیز در این آزمایشگاه انجام می گردد.

 

تیم تخصصی

فاطمه انباری میبدی

کارشناس ارشد آزمایشگاه

Initiates file downloadرزومه

Email:Fateme_anb2010(at)yahoo.com

ساعت حضور:

شنبه تا پنجشنبه ،ساعت 7.30 الي 14

فعاليت ها

فعالیت های آموزشی مرتبط با آزمایشگاه ART-Research

انجماد شیشه ای تخمک و جنین

بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ

 انجماد شیشه ای اسپرم انسانی

آنالیز سیمن انسانی

انجام تست های عملکردی اسپرم

تست های کنترل کیفی (human sperm assay و تست میکروبی)

تست پتانسیل باروری

آموزش میکرواینجکشن ( تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به داخل تخمک)

 

رنگ آمیزی های انجام شده درآزمایشگاه تحقیقاتی ART

تست SCD جهت بررسی میزان فرگمانتاسیون اسپرم انسانی

رنگ آمیزی تخمک و جنین توسط تست هوخست ، PI تریپان بلو و رنگ گیمسا

رنگ آمیزی هوخست جهت بررسی آپاپتوز سلول های گرانولوزا

رنگ آمیزی تریپان بلو جهت بررسی viability  و count  سلول های گرانولوزا

رنگ آمیزی پاپانیکولار و گیمسا جهت بررسی مورفولوژی اسپرم 

رنگ آمیزی ائوزین-نیکروزین جهت بررسی viability اسپرم

 

پژوهش ها

فايلهاي آموزشي