قابل توجه دستیاران رشته های تخصصی بالینی

 

جدول اخذ شهریه از دانشجویان شهریه پرداز (خودگردان، میهمان، انتقالی، مازاد و ....) دبیرخانه مجامع شورا و هیأت های امنا و بند نهم مصوبه مورخ 96/12/14 و بند یازدهم مصوبه مورخ 97/04/12 هیأت امنای دانشگاه و نظر رئیس محترم دانشگاه جهت استحضار اعلام میگردد:

طبق این مصوبه از کلیه دستیاران رشته های تخصصی بالینی جهت انتقال در هر سال تحصیلی مبلغ 300/000/000ریال و جهت دوره میهمانی و دوره چرخشی ماهیانه مبلغ 25/000/000 ریال اخذ خواهد شد.

 

برای مشاهده جدول اصلاح شده دریافت شهریه اینجا کلیک کنید