حادثه سانچی را خدمت خانواده آن عزیزان و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می کنیم

دانشکده پزشکی