قابل توجه پذیرفته شدگان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته زنان و زایمان و روانپزشکی

زمان ثبت نام دستیاری رشته های فوق الذکر ازتاریخ 20شهریور لغایت 22 شهریور96

می باشد و ضمنا فرایند ثبت نام و محل ثبت نام در سایت امور دستیاری دانشکده پزشکی قابل مشاهده می باشد.

شروع دوره پذیرفته شدگان فوق الذکر از تاریخ 1 مهر 96 می باشد.

 


 

Opens internal link in current windowقابل توجه پذیرفته شدگان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار

Opens internal link in current window

Opens internal link in current windowلطفا جهت مشاهده زمان و مراحل ثبت نام اینجا را کلیک نمایید.