آینده ای مطمئن با سرمایه گذاری در بهداشت

 

دور نما (Vission)

ما در دانشكده بهداشت ميخواهيم با تربيت نيروي انساني كارآمد ، گسترش و تعميق پژوهش در حيطه علوم بهداشتي مرزهاي دانش رادر نورديده و در ارتقاء سلامت جامعه خويش سرآمد دانشكده هاي هم سطح خود در كشور و مايه افتخار و سربلندي ملت خويش گرديم.


کتابخانه دیجیتال

مجلات دانشکده

دانشجوی نمونه

تحصیلات تکمیلی

پژوهش

آموزش

ریاست

گالری تصاویر

سیستم امور آموزشی

واحد توسعه آموزش

ارتقاء هیئت علمی

مراکز تحقیقاتی

امور فرهنگی

امور دانشجویی