گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

- آمادگی بیمارستان ها در برابر حوادث غیرمترقبه

- نقش آموزش و مشاركت در كاهش ريسك انواع بلایا

- ساختار مديريت ريسك در انواع بلایا

- ملاحظات محيط زيستي در برنامه ريزي و مديريت محل هاي اسكان در بلایا

- بررسی آسیب ­پذیری شبکه های آب و فاضلاب هنگام وقوع حادثه

- سیستم ­های ارتباطی و فناوری های نوین اطلاعاتی در انواع حوادث

- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران

- طراحی و کاربرد سیستم های حامی تصمیم گیری در بحران ها

- شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در بحران ها

- مدیریت بحران در بافت های فرسوده شهری

- اولویت ­بندی اقدامات پیشگیرانه در انواع بحران ها

عناوین طرح های تحقیقاتی دانشجویان سلامت در حوادث و بلایا

-       بررسی خواص دورکنندگی و کشندگی اسانس و عصاره گیاهان منتخب بومی ایران در مقایسه با DEET بروی Anopheles stephensi و Culex pipiens در شرایط آزمایشگاهی

-       طرح پژوهشی با عنوان بررسی تمایلات خونخواری آنوفل ها به گروههای خونی ABO به روش مولکولی(PCR) در شهرستان میناب و کهنوج

-       طرح پژوهشی با عنوان "بررسی سطح حساسیت سوسری آلمانی به فرمولاسیون ژل هیدرامتیلنون (مجری طرح) 1390

-       طرح پژوهشی با عنوان "اکولوژی ناقلین احتمالی بیماری دایروفیلرزیازیس در شهرستان اهر، استان آذربایجان شرقی

-       طرح پژوهشی با عنوان بررسی پیامدهای مرتبط با نوبت کاری در پرسنل گروههای امداد و نجات شهرستان ایلام

-       بررسی پیش اگهی دهنده های حوادث ترافیکی در سال 1394در مردم شهرستان یزد

-       بررسی و مقایسه برخی شاخص های بیمارستانی قبل و بعد از اجرای بسته درمانی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد

- بررسی و مقایسه برخی شاخص های  بیمارستانی قبل و بعد از اجرای بسته درمانی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 95

 

     عناوین مقالات ارائه شده دانشجویان سلامت در حوادث و بلایا

 

A Look into Anthrax as a Biological Weapon from the Past to Today. Babak Shiravand 1, Ibrahim Salmani 2, Mohammadreza Shokouhi 2, Farokhlegha Servat 3, Negar Karami 4. Journal of Community Health Research 2017; 6(1): 64-73

Prevention and Treatment Approaches to Deal with Plague as a Biological Weapon. Babak Shiravand1, Ibrahim Salmani*2, Negar Karami 3 ,Ali Heydari4. Journal of Community Health Research. Received: 2017/03/5 | Accepted: 2017/06/5 | Published: 2017/06/5

Spatial Analysis of Outdoor air Pollutants and Attributable Mortality in Isfahan. Negar Jafari1,Amir Mohammadi2,Sepideh Nemati3,Yaghoub Hajizadeh4, Ahmmadreza Shirvani5, Ali Abdolahnejad2*, Babak Shiravand6. Journal of Health Research in Community. Volume 2, Issue 4, Winter 2016

Assessment of corrosion and scaling potential in groundwater resources; a case study of Yazd-Ardakan Plain, Iran. Abdolmajid Gholizadeh, Mahdi Mokhtari a, Nayera Naimi b, Babak Shiravand,c,Mohammad Hassan Ehrampoush, Mohammad Miria, Asghar Ebrahimi. journal homepage: www.elsevier.com. Groundwater for Sustainable Development xxx (2017) xxx-xxx.

 

به کارگیری شاخص پیش بینی کننده ریسک جهت شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی در یک صنعت فولاد. مهدی جهانگیری، غلامحسین حلوانی، بابک شیراوند، ابراهیم نظری، فصلنامه علمی پژوهشی طب کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

 

  

     بررسی وضعیت میزان رعایت حقوق بیماران و ضرورت آن از دیدگاه پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1392