گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

لینکهای مفید

لینک های مفید

 

فهرست دانشگاههای دارای رشته مدیریت بحران-وب سایت سازمان ملل

www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/academics/

فصلنامه سلامت در حوادث و بلایا

hdq.ir

پژوهشکده مجازی حوادث و بلایا

www.hmid.basijmed.ir

منابع آموزشی مدیریت بحران از فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر

www.ifrc.org/what/disasters/resources/publications.asp

سازمان مدیریت بحران کشور

www.ndmo.org

بانک اطلاعات سوانح و بلایای جهان

www.em-dat.

 

بلایا در ایران