گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

با توجه به ضرورت دسترسی به غذای ایمن و بهداشتی در جوامع بشری، سازمان های بهداشتی مختلف در جهان از جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی این موضوع را در اولویت برنامه های بهداشتی قرار داده و کارگروه های مرتبط را ایجاد کرده اند. رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی از جمله رشته هایی است که در آن در دانشگاه های مختلف دنیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو تربیت می شود.

در کشور ما تأسیس رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی بر اساس رأی صادره در سی و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ1387/05/06 به تصویب رسید. متعاقباً در سال 1388، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به پذیرش دانشجو در اولین دورۀ این رشته نمود. شایان ذکر است که در سال 1390 برای نخستین بار در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با تلاش ریاست دانشکده بهداشت (آقای دکتر محمد حسن احرامپوش) گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان گروه آموزشی مستقل و مجزا تاسیس شد. متعاقباً آقای دکتر بهادر حاجی محمدی به عنوان اولین مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی منصوب گردید. این گروه از مهر ماه همان سال با پذیرش 8 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی شروع به فعالیت نموده است.

رسالت رشته عبارتست از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند پس از آشنایی با روش ها و فنون آموزشی و تحقیق در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، با درک ایمنی و بهداشت مواد غذایی، با بهره گیری از دانش لازم و نیز سیستم های مدیریت ایمنی غذا، زمینه را برای بازرسی و نظارت مواد غذایی فراهم ساخته و در تامین و ارتقای سلامت جامعه سهیم باشند. در واقع دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروهی از افراد مجرب در ارائه خدمات اجرایی، پژوهشی و آموزشی در مراکز اجرایی، آموزشی، نظارتی و تحقیقاتی بوده که این ماموریت در تربیت آنان مدنظر قرار گرفته شده است.

با توجه به خلأ موجود در زمینه تربیت نیروی انسانی برای بهداشت و ایمنی مواد غذایی، انتظار می رود در سالیان آینده دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیازهای اجرایی، پژوهشی و آموزشی را از طریق بالابردن سطح دانش و توانایی افراد در امر ایمنی و بهداشت مواد غذایی در کشور بر طرف نموده و در جهت کاربردی بودن هرچه بیشتر این رشته بتوانند در ارتقا و حفظ سلامت انسان ها مفید و موثر واقع گردند.

هدف کلی بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد، تربیت افرادی است که قادر باشند به امر بهداشتی و ایمنی مواد غذایی در سطح جامعه با انجام دادن آزمایشات لازم و تفسیر نتایج آنها و شناسایی مخاطرات مواد غذایی در سطح جامعه و اجرا کردن روشهایی مناسب در پیش گیری بیماریهای ناشی از غذا بپردازند و در بهره برداری از روشهای مفید در بهبود و ارتقاء سلامت مواد غذایی موثر باشند.

جهت نیل به اهداف بهداشت و ایمنی مواد غذایی راهبردهای ذیل لازم است بکار گرفته شوند:

-   بکارگیری تفکر خلاق، انتقادی و روش تحقیق در دانش آموختگان این رشته

-   تنظیم اهداف بر اساس اهداف بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح جامعه

-   تنظیم و ارائه برنامه های بهداشت و ایمنی مواد غذایی منطبق با نیازهای ملی و منطقه ای

-   تاکید بر پیشگیری از بیماریهای ناشی از غذا در جامعه در تدوین اهداف آموزش

-   تاکید بر بهبود و ارتقاء سلامت غذا در تدوین اهداف آموزش

-   طراحی برنامه آموزش مبتنی بر نقش و وظایف حرفه ای

-  ارائه برنامه های آموزشی به صورت تلفیقی از معلم محوری و دانشجو محوری

-   توجه به روش ها و فنون جدید آموزشی با تاکید بر تفکر خلاق و حل مشکل

-  آموزش و تقویت مهارت های دانشجو از طریق الگوهای عملی مراقبتی

-  آموزش دانشجو در جهت تقویت خودآموزی و یادگیری مستمر