معرفی گروه

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تاریخچه

با توجه به ضرورت دسترسی به غذای ایمن و بهداشتی در جوامع بشری، سازمان های بهداشتی مختلف در جهان از جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار جهانی این موضوع را در اولویت برنامه های بهداشتی قرار داده و کارگروه های مرتبط را ایجاد کرده اند. رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی از جمله رشته هایی است که در آن در دانشگاه های مختلف دنیا در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو تربیت می شود.

در کشور ما تأسیس رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی بر اساس رأی صادره در سی و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 6/5/1387 به تصویب رسید. متعاقباً در سال 1388، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به پذیرش دانشجو در اولین دورۀ این رشته نمود. شایان ذکر است که در سال 1390 برای نخستین بار در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با تلاش ریاست دانشکده بهداشت (آقای دکتر محمد حسن احرامپوش) گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان گروه آموزشی مستقل و مجزا تاسیس شد. متعاقباً آقای دکتر بهادر حاجی محمدی به عنوان اولین مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی منصوب گردید. این گروه از مهر ماه همان سال با پذیرش 8 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی شروع به فعالیت نموده است.