گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 سمانه کارگر قلعه سیفی

پست سازمانی: کارشناس گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پست الکترونیک: samanekargar3[at]gmail.com

شماره تماس:03531492083

شرح وظایف

 ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15