گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مواردي كه بايد در هنگام تصويب موضوع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رعايت شود.

 1- انتخاب و ثبت موضوع پايان نامه در ترم دوم تحصيلي

* بر اساس ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند.

* توجه به رعايت انتخاب موضوع در استان يزد

2- تكميل فرم تقاضاي دانشجو براي ثبت موضوع و موافقت استاد راهنما

3- تكميل فرم طرح موضوع در گروه

4- انتخاب يك يا دو نفر صاحبنظر مرتبط با موضع پيشنهادي

5- تصویب موضو ع در شورای پژوهشی دانشکده

 * رعايت دستور العمل نحوه تهيه پاور پوينت Initiates file downloadمشاهده دستورالعمل

6- تكميل فرم انجام اصلاحات پس از ارائه موضوع

7-  تاييديه كميته اخلاق در موارد مرتبط و مورد نياز

Initiates file download( کتابچه اصول راهنمای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و اخلاق در نشر)

8-ضميمه نمودن پرسشنامه به پروپوزال درصورت وجود

-9 تحويل پروپوزال اصلاح شده حداكثر 2 هفته پس از تصويب موضوع به تحصيلات

  

 


 

 مواردي كه بايد در هنگام دفاع پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد رعايت شود.

1- چاپ حداقل يك مقاله در مجله هاي علمي پژوهشي

2- تكميل فرم تقاضاي مدير گروه مبني بر آماده بودن پايان نامه براي دفاع

3- تکمیل فرم تعهدنامه مربوط به فرمت بندی پایان نامه و تحویل به سرپرست تحصیلات   Initiates file downloadدریافت فایل

4- انتخاب دو نفر صاحب نظر متناسب با موضوع پايان نامه

5- تعیین تاریخ دفاع نهایی و ارسال دعوت نامه ها

6- برگزاری جلسه دفاع نهایی

*رعايت اصول و قواعد نگارش و تنظیم پایان نامه Initiates file downloadدریافت فایل

*رعايت دستور العمل نحوه تهيه و ارائه پاور پوينت Initiates file downloadدریافت فایل

7- تكميل فرم انجام اصلاحات پس از دفاع نهایی

8- تحويل دادن پايان نامه حداكثر 2 هفته پس از دفاع نهایی  

 

 

                                                                     ورودی 92                                             

- بررسی و تشخیص مولکولی انگل سارکوسیستیس هومینیس لایک در گوشت و اندام های خوراکی گاوهای کشتاری در یزد

                                                     (دریافت اطلاعات)


                                                                    ورودی 91

- مقایسه اثر کاربرد پرتو الکترونی و عصاره نعنا فلفلی بر نابودی سالمونلا و اشریشیاکلی در گوشت شتر

(دریافت اطلاعات)

- بررسی وضعیت آلودگی شیر مادر به عناصر سمی نیکل و آرسنیک در ماه اول شیردهی

(دریافت اطلاعات)

- مطالعه اثر فرایند آماده سازی و طبخ خانگی برنج بر روی باقی مانده  آفلاتوکسینB1                                                                     (دریافت اطلاعات)

- بررسی آلودگی میکروبی در کبد گوسفند آلوده به کیست هیداتید و مقایسه آن با گروه کنترل

(دریافت اطلاعات)

- بررسی مقدار آفلاتوکسین B1 دریافتی از طریق جیره غذایی در زنان ساکن در شهر یزد با استفاده از نشانگر  بیولوژیکی در سال 1393

(دریافت اطلاعات)

- بررسی ارتباط بین دمای محیط و غلظت آفلاتوکسین M1 در شیر مادران در شهر یزد                                                                                                           (دریافت اطلاعات)

- مطالعه نقش نوچه لینگواتولا سراتا در انتقال عوامل باکتریایی به فراورده های دامی و تعیین دوزهای موثر پرتوالکترونی در نابودی این انگل 

(دریافت اطلاعات)

- بررسی میزان شیوع آلودگی عسل های تولید شده در ایران به اسپور کلستریدیوم بوتولینوم و تعیین تیپ های آن به روش مولکولی در سال

(دریافت اطلاعات)

 


ورودی 90

- سنتز نانوذرات کونژوگه شده با لیزوزیم و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آن

(دریافت اطلاعات)

- بررسی میزان سرب، کادمیوم و قلع در نانهای تولیدی شهرستان یزد

(دریافت اطلاعات)

- بررسی شیوع و تعیین گونه های سارکوسیست در نمونه های همبرگر عرضه شده در شهر یزد به روش مولکولی

(دریافت اطلاعات)

- بررسی میزان شیوع و تعیین گونه انگل سارکوسیست در نمونه های گوشت گاو عرضه شده در شهر یزد به روش مولکولی

(دریافت اطلاعات)

-اثر فرایند کشک سازی صنعتی و سنتی بر روی باقی مانده آفلاتوکسین M1

(دریافت اطلاعات)

- اندازه گیری میزان اسید فیتیک در انواع نان های مصرفی شهر یزد به روش HPLC

(دریافت اطلاعات)

- سنتز و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات سلولز کونژوگه شده با آلیسین

(دریافت اطلاعات)

- مطالعه اثر باکتری های پروبیوتیک بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست

                                              (دریافت اطلاعات)

 

ورودی 93

بررسی خواص ضد باکتریایی بسته بندی جدید حاوی پلی پروپیلن پوشش داده شده با نانو ذرات سیلیکا و اسانس صمغ درخت بنه در بسته بندی شیر

(دریافت اطلاعات)

 


      ورودی 92

اثر باریکه الکترونی بر کیفیت، خواص حسی و تغییرات فراساختاری گوشت شتر مرغ 

(دریافت اطلاعات)

- بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز در مراحل کشتار مرغ و محیط کشتارگاه مرغ شهر یزد در سال 1394

(دریافت اطلاعات)

- بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام و فراورده های لبنی عرضه شده در شهر یزد

(دریافت اطلاعات)

- مطالعه اثر باریکه الکترونی بر روی بقای باکتری سالمونلا تیفی موریوم در سوسیس

(دریافت اطلاعات)

- مطالعه اثر پرتوالکترونی بر بقای آسپرژیلوس فلاووس و مقدار تولید آفلاتوکسین B1 در پسته

(دریافت اطلاعات)

- بررسی اثر اسانس سیر و آویشن شیرازی روی غلظت هیستامین در سس تخمیری ماهی

(دریافت اطلاعات)

- اثر پرتو الکترونی بر نابودی انگل سارکوسیستیس در گوشت گاو

(دریافت اطلاعات)

 

بر اساس Initiates file downloadاطلاعیه اخیر مقام معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در تاریخ 20/2/94، از این پس چاپ مقالات در مجله علمی مرکزJournal of Food Quality and Hazards control برای فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد تایید خواهد بود.