گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

سمینار

سمینارهای دانشجویان در نیمسال  اول تحصیلی 93-92 

روش های آنالیز شیرین کننده های مصنوعی در مواد غذایی

باقی مانده آرسنیک در برنج و خطرات ناشی از آن

فساد شیمیایی روغن ها و روش های تشخیص و کنترل

ایمنی میکروبی فراورده های گوشتی کبابی

نقش روغن های ضروری و سم زدایی بیولوژیکی از بیماریهای ناشی از آفلاتوکسین

خطرات بهداشتی ناشی از آفلاتوکسین M1  در شیر مادر

بررسی خطرات حضور اسپور باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در عسل برای گروههای مصرف کننده

GIS (سیتم اطلاعات جغرافیایی) و کاربرد آن در ایمنی مواد غذایی


سمینارهای دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی 92-91 

ایمنی وکیفیت میکروبی مواد غذایی:

شاخص های فساد میکروبی مواد غذایی

فساد مواد غذایی بوسیله آنزیم های میکروبی

فساد باکتریایی مواد غذایی در شرایط یخچالی

فساد گروههای خاص مواد غذایی

فاکتورهای موثر بر فساد میکروبی مواد غذایی

 نگهدارنده های غذایی با منشا میکروبی

میکروبیولوژی مواد غذایی تخمیری

استارتر کالچرها و باکتریوفاژها 

 

بهداشت و ایمنی شیر و فراورده ها:

 تقلبات درشیرو محصولات لبنی و راههای تشخیص آن

  استانداردهای کره

 استانداردهای خامه

 استانداردهای شیر پاستوریزه

 استاندارد های ماست

 استانداردهای پنیر

 استاندارد های شیر استریل

 استانداردهای بستنی

 

سمینارهای دانشجویان درنیمسال اول 91-90

آفلاتوکسین در شیر و فراورده های لبنی

باقیمانده های آنتی بیوتیکی در شیر

روشهای تشخیص تقلبات در شیر

شاخص های کنترل کیفیت شیر

 

سمینار های دانشجویان در نیمسال دوم 91-90

تاریخچه HACCP

وضعیت مسمومیت غذایی بوتولیسم در ایران

بررسی اصول HACCP در وضعیت آب بهداشتی کارخانه

دلایل ضعف در ساختار های کنترل مواد غذایی در کشور فنلاند

اهمیت بیماری های ناشی از غذا و روش های جمع آوری اطلاعات آنان در کشور آمریکا

آفلاتوکسین در پسته و راه های کنترل آن

آلوده کننده های صنعتی مواد غذایی

بررسی HACCP در اتحادیه اروپا و ISO9000

ارتباط HACCP واستاندارد های سری ISO9000