گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بازدیهای علمی از مراکز تولید غذا

- کارخانه شیر پورانا (اردکان)

- کارخانه فروزان مغز (اردکان)

- آزمایشگاه کنترل کیفیت معاونت غذا و دارو (یزد)

- آزمایشگاه شرکت آبسال کویر (یزد- پارک علم و فناوری)

- ایستگاه جمع آوری شیر دامداران صنعتی (یزد)

- کارگاه بسته بندی مرغ و ماهی پانیذ پروتئین (مهریز)

- کارخانه تن ماهی گلشن (مهریز)

- کشتارگاه صنعتی دام (جاده طبس)

-گاوداری مهرگان یزد (جاده طبس)

-کارخانه بستنی ناناچوب (تفت)

-شرکت ناگت یکتاگستر ایساتیس

- شرکت همبرگر زین (یزد)

- شرکت فراورده های لبنی کبیر (یزد)

- شرکت دراژه (یزد)

- شرکت فراورده های لبنی ایساتیس (یزد)

- شرکت فراورده های لبنی بهاران دشت

- شرکت شیر خشک پویان