دکتر محمد مهدی اصفهانی استاد برجسته علوم پزشکی درگذشت

 

با کمال تاسف و با نهایت اندوه، جامعه پزشکی یکی از بزرگترین و با اخلاق ترین اساتید خود یعنی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد مهدی اصفهانی یکی از نامداران عرصه طب و از احیاگران طب سنتی ایرانی اسلامی را از دست داد.

روابط عمومی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد این ضایعه مصیبت بار را به جامعه علوم پزشکی و کلیه بازماندگان آن مرحوم تسلیت می گوید.

 

 

 

سیستم امور آموزش

تحصیلات تکمیلی

ریاست