شركت در جلسات داخلي بيمارستان

 

همكاري با رياست مديريت و واحد هاي ديگر بيمارستان

 

پيگيري مسائل راديولوژي و برطرف كردن نقص فني دستگاهها وحفظ و نگهدار ي از اموال و تجهيزات راديولوژي

 

كنترل حضور و غياب پرسنل واحد راديولوژي

 

پيگيري جهت تهيه وسايل مورد نياز بخش

 

كنترل نهايي بيمه ها از نظر تاريخ ، امضا ،مهر پزشك قيمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 

تهيه و تنظيم كشيك ماهيانه پرسنل واحد

 

تنظيم آمار ماهيانه و سالانه

 

پيگيري مطالبات واحد

 

تهيه گرافي از بيمار مثل ساير پرسنل

تعریف: سوپروایزر رادیولوژی یکی از کارشناسان رادیولوژی است که از طریق مسئول فنی رادیولوژی به ریاست واحد درمانی جهت تصدی این پست معرفی می شود. در صورت نبود کارشناس یکی از کاردان ها برای این مسئولیت معرفی می گردد.

علاوه برشرح وظایف کارشناس رادیولوژی وظایف زیر برعهده سوپر وایزر رادیولوژی است:

1- ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت های مختلف رادیولوژی

2- بررسی واخذ کنترل کیفی قسمت های بخش وارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی

3-رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی

4-عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی وفعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم و لوازم مصرفی

5-کنترل دائمی تجهیزات مصرفی داروها و ... از نظر تاریخ مصرف و نحوه نگهداری صحیح آنها

6-تنظیم برنامه های روزانه وکشیک رادیولوژی

7-بازبینی،کنترل دائمی وبه موقع کلیه دستگاههای رادیولوژی و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه وپیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه

8-ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری،استحقاقی واستعلاجی

9- همکاری با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد

10- داشتن همکاری لازم وبه موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز

11-رعایت سلسله مراتب ادرای

12- اجرای دقیق شئونات اسلامی در محیط کار

13- به کار گیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران ،بیماران و همراهان

شرح وظايف منشي:

1- پدیرش بیمار

2- کنترل دفترچه بیمار شامل تطبیق با هویت بیمار،تاریخ اعتبار

3- تعیین وقت لازم برای بیمارانی که نیاز به آمادگی دارند یا نیاز به نوبت قبلی خواهند داشت

4- تحویل فرم آمادگی یا فرم برائت یا رضایت نامه به بیمار وارائه راهنمایی های لازم

5- ثبت آماری عکسبرداری یا خدمات انجام شده در رایانه پذیرش واحد شامل؛شماره نظام پزشکی معالج،شرح خدمات انجام شده،کد پرتوکار یا شماره نظام پزشکی متخصص رادیولوژی و ...

6- قیمت گذاری وممهور کردن نسخ مراجعان با توجه به شرح خدمات انجام شده ومشخصات اسمی واحد کاری

7-  تعیین و اعلام تعرفه مصوب برای مراجعین مشمول پرداخت فرانشیز ویا درخواست های آزاد وارجاع آنان به صندوق مالی مرکز درمانی

8-  تحویل عکس ، اسکن یا گزارش سونوگرافی پس از رویت نام بیماران و درج مشخصات آنان بر روی پاکت وارائه به بیمار یا بخش مربوطه

9-  ارجاع کلیشه رادیوگرافی یا نتایج سایر خدماتی که نیاز به گزارش پزشک متخصص رادیولوژی دارد به پزشک رادیولوژیست

10- درج مشخصات اسمی در کاغذ زیر نویس فیلم وتحویل آن به پرسنل فنی

11- انتقال نوع خدمات درخواستی به پزشک متخصص رادیولوژی یا سایر کادر فنی

12- راهنمایی وهدایت بیمار جهت اخذ خدمات شامل داشتن آمادگی،ارجاع به پزشک متخصص وکادر فنی

13- پاسخگویی به تلفن های بخش وتحویل مکاتبات ومرسولات اداری به مسئولین مافوق

14-  مرتب نمودن تابلوهای اعلانات بخش

15- تایپ ماشینی گزارشات ارجاع داده شده از سوی پزشک متخصص رادیولوژی یا سرپرست مافوق

16- انجام سایر مواردی که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد.

تعریف

این رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار وظایف مربوط به فعالیت‌های رادیولوژی و رادیوترمانی از قبیل ظهور و ثبوت و بازبینی فیلم‌ها ، بررسی و کنترل قسمت‌های مختلف دستگاه‌های رادیوگرافی و رادیوتراپی و امور مربوط به عکس‌برداری عضو بیمار می‌باشند و یا با کارشناسان این رشته درزمینهٔ تهیه برنامه‌ها و انجام فعالیت‌های اساسی خدمات رادیولوژی همکاری می‌نمایند . انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد . فعالیت‌های موجود در این رشته شغلی ازنظر اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز به شش طبقه از پایین‌ترین سطح طبقه یک گروه هفت‌تا بالاترین سطح طبقه شش گروه دوازده تقسیم می‌گردد .

وظایف و مسئولیت‌های كاردان رادیولوژی :

دادن دستورات لازم جهت آمادگی بیماران برای انجام رادیوگرافی .

آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به‌نحوی‌که مشاهده عضو بیمار برای عکس‌برداری امکان‌پذیر باشد .

آماده نمودن و به کار انداختن دستگاه با توجه مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یافلوروسکوپی از عضو موردنظر بیمار به عمل می‌آید .

کنترل کلیدهای دستگاه رادیوگرافی .

اقداماتی جهت تهیه لوازم و داروهای موردنیاز واحد رادیولوژی .

تهیه و تنظیم آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه .

همکاری با کارشناسان مربوطه در طرح‌ریزی و انجام برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی با نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه.

آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر .

کمک در رفع مشکلات افراد تحت نظر و تنظیم برنامه‌های کشیک و روزانه در واحد مربوطه .

همکاری با کارشناسان مربوط درزمینهٔ انتخاب روش‌های مناسب به‌منظور حفاظت افراد در برابر پرتوها تحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطه.

مشارکت با کارشناسان مربوط در انجام کارهای روزانه ازجمله فلوروسکوپی و آنژیوگرافی.

انجام سایر امور مربوط.

شرایط احراز طبقات مختلف ازنظر تحصیلات و تجربه .

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) فنّاوری پرتودرمانی ( رادیوتراپی ) و حصول تجارب لازم طبق جدول شرایط احراز

 

1.       پذيرش بيمار طبق درخواست پزشك

2.       كنترل بیمه‌ها با شخص بيمار

3.       كنترل مندرجات بيمه مثل تاريخ اعتبار و ساير موارد

4.       كمك و همياري مريض جهت وضعيت دادن به بيمار جهت انجام گرافي

5.       تهيه گرافي از بيمار طبق درخواست پزشك

6.       ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي در تاريكخانه

7.       آماده نمودن دارو و سرويس هفتگي و ماهيانه دستگاه ظهور و ثبوت

8.       كمك به كارشناسان و مسئول بخش جهت بهبود روند كار

9.       كمك به بيمار و پزشك مربوطه جهت تشخيص بيماري