اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان

مدارک لازم جهت دفاع پروپوزال:

* فایل word پروپوزال (عادی تحقیقاتی- طرح) و نسخه چاپ شده با امضاء

* فرم روی پروپوزال (امضای استاد راهنما و امضای اساتید گروه مربوطه)

* ثبت نام و ثبت پروپوزال تحقیقاتی و طرح در سامانه اطلاعات پژوهشی و دریافت کد

* جلسات شورای پژوهشی به طور معمول یک شنبه هر هفته برگزار می گردد.

مدارک لازم جهت دفاع پایان نامه:

* نامه آموزش دانشکده مبنی بر گذراندن واحد های آموزشی

* فرم تایید استاد راهنما

* فرم تایید مشاور آمار

* فرم تایید ناظر در صورت تحقیقاتی بودن پایان نامه

* صفحه ی اول پایان نامه ی دانشجویان بین الملل

* نسخه ی چاپ شده پایان نامه(طلق و شیرازه شده) به همراه داده های خام آماری

* مقاله: -چاپ یا پذیرش مقاله منتج از پایان نامه در مجلات ISI یا Pubmed یا  مجلات معتبر در غیر اینصورت مقاله با تایید استاد راهنما و تعهد استاد راهنما مبنی بر چاپ مقاله در مجلات معتبر بر اساس بودجه پیشنهادی submission

* جلسات دفاع به طور معمول یک هفته بعد از تحویل پایان نامه برگزار می گردد.