کلینیک آندرولوژی از سال 1368 و همزمان با تأسیس مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد شروع به کار نمود. در سال 1392 این بخش مورد نوسازی و تجهیز قرار گرفت. در حال حاضر این کلینیک شامل آزمایشگاه آندرولوژی، درمانگاه مردان و اتاق عمل مردان بوده که با همکاری پزشکان متخصص ارولوژی و آندرولوژی هر روزه به جز ایام تعطیل آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم میباشد. علت ناباروری میتواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد،که در مردان بسیاری از بیماری ها میتواند باعث ناباروری شود.;در کلینیک آندرولوژی در درجه اول ناباروری در مردان تشخیص داده شده سپس بعد از شناسایی علت آن برای درمان اقدام میشود.

روش های تشخیص ناباروری در مردان که در کلینیک آندرولوژی انجام میشود: _معاینه فیزیکی و شرح حال بیمار

_آزمایش مایع منی (سیمین آنالیز)

 _آزمایش هورمون

 _آزمایش ادرار پس از انزال

_سونوگرافی اسکروتوم (کیسه بیضه)

_تست های ژنیتیکی

 _بیوپسی (نمونه برداری) از بافت بیضه

روش های درمانی ناباروری در مردان که در کلینیک آندرولوژی انجام میشود:

دارو درمانی

عمل جراحی

فعالیت هایی که در قالب تشخیص و درمان ناباروری مردان در کلینیک آندرولوژی انجام میشود شامل:

آزمایشگاه آندرولوژی

ارزیابی تعداد اسپرم ها با متدهای هموسایتموتری و مکلر چمبر

ارزیابی تحرک اسپرم ها با روش سیستماتیک و مکلر چمبر

  رنگ آمیزی و بررسی مورفولوژی اسپرم بوسیله روش Diff-Quick ;

  بررسی قابلیت حیات اسپرم با روش          Eosin- Nigrosing

  تعیین آنتی بادی ضد اسپرم در مایع منی و سرم با روش        Direct & Indirect MAR test

  ارزیابی کروماتین هسته اسپرم با رنگ آمیزی های SDS-EDTA . SDS . Aniline blue , Toludine blue

  ارزیابی کروماتین هسته اسپرم با استفاده از رنگ آمیزی های فلورسنت Comet assay , Acridine orange , Chromomycin A3  و بررسی با میکروسکوپ فلورسنت                              

  ارزیابی آپوپتوز اسپرم با استفاده از روش های  Anexin V و  TUNEL assay

اتاق عمل آندرولوژی

   تشخیص و درمان عفونت های دستگاه ادراری- تناسلی مرتبط با ناباروری

   تشخیص و درمان واریکوسل

   تشخیص و درمان اختلالات انزالی (Ejaculatory dysfunction)

   تشخیص و درمان اختلالات نعوظی(Erectile dysfunction)   

  بازیابی و جمع آوری اسپرم با تکنیک های                                                                                          

  انجام عمل واریکوسلکتومی

انجام عمل وازو اپیدیدموستومی

گرفتن نوبت فقط به صورت حضوری بوده و وساعت پذیرش                      11 - 7:30    

ساعات حضور پزشکان متخصص در کلینیک آندرولوژی

ساعت حضور

نام پزشک

ایام هفته

12-10

12-8

دکتر نیما نریمانی

دکتر لاله دهقان

شنبه

12-10

12-8

دکتر سید علی محمد میرجلیلی

دکتر لاله دهقان

یکشنبه

12-10

12-8

دکتر سراج الدین وحیدی

دکتر لاله دهقان                             


دوشنبه

12-10

12-8

دکتر نیما نریمانی

دکتر لاله دهقان

سه شنبه

12-10

12-8

دکتر سراج الدین وحیدی

دکتر لاله دهقان

چهارشنبه

12-10

12-8

دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی

دکتر لاله دهقان

پنجشنبه

در این بخش، ابتدا بیمار توسط آندرولوژیست (متخصص درمان ناباروری مردان) ویزیت شده و مورد معاینه قرار می گیرد و برحسب لزوم از پاراکلینیک برای تشخیص استفاده می شود. خدمات پاراکلینیک شامل موارد زیر می باشد:

1) آزمایشات هورمونی شامل سنجش هورمونهای FSH، LH، Testosterone،  Prolactin و...

2) آزمایشات ژنتیک AZF  و Karyotype

3)آزمایشات تخصصی شامل:

الف) آنالیز مایع منی (Semen analysis) برطبق آخرین دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت (WHO, 2010)

ب)  انجام تست های تکمیلی بررسی قدرت باروری اسپرم (Sperm Functional Tests) شامل بررسی آنتی بادیهای ضد اسپرم (ASA)، تستهای ارزیابی کروماتین و DNA اسپرم نظیر آنیلین بلو(AB)، تولوئیدین بلو (TB) وکرومومایسین (CMA3) A3   

 بعد از تشخیص اولیه، در مورد برخی بیماران ممکن است دارو درمانی شروع شود و یا برخی از یکی از روشهای زیر به منظور استحصال اسپرم و استفاده از آن در تکنیکهای کمک باروری (ART) استفاده شود:

1) :TESE استخراج اسپرم از نسج بیضه در بیماران آزوسپرمیا

2) :PESA استخراج اسپرم از اپیدیدیم

3)  :Electro ejaculationبدست آوردن انزال با کمک دستگاه الکتریکی در بیمارانی نظیر افراد قطع نخاع

4) Vibrator: نمونه گیری و استحصال اسپرم در افراد دچار اختلالات نعوظی

5) TESE Micro-: استخراج اسپرم از بیضه با کمک میروسکوپ پیشرفته و نمونه برداریهای متعدد در بیماران آزوسپرمیا

6) Sperm freez:در این بخش برای حفظ باروری در بیمارانی که بعلت بیماریهای درگیر کاندید کموتراپی و رادیوتراپی هستند امکان فریز و نگهداری اسپرم برای مدت نامحدودی وجود خواهد داشت. همچنین این امکان برای فریز و نگهداری اسپرم های حاصل از روشهای استحصال اسپرم از بیضه و اپیدیدیم فراهم می باشد.