جناب آقای دکتر محمد رحیمیان، با نهایت تاسف درگذشت فرزند گرامیتان را تسلیت گفته برای آن تازه درگذشته غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت مینماییم

ریاست و مدیریت بیمارستان شهید صدوقی

طرح تحول نظام سلامت

اخبار بیمارستان

اخبار سلامت

اخبار طرح تحول سلامت

درمانگاه بقایی پور

آموزش کارکنان و بیماران

خیرین بیمارستان

کمیته رفاهی