طرح تحول نظام سلامت

بیمارستان شهید صدوقی یزد پیشگام در اجرای طرح تحول نظام سلامت

اخبار بیمارستان

اخبار سلامت

اخبار طرح تحول سلامت

درمانگاه بقایی پور

فناوری اطلاعات

خیرین بیمارستان

تماس با ما