امور پژوهشی دانشکده بهداشت با تأسیس دانشکده از سال 68 فعالیت های خود را با هدف بسط و گسترش  روحیه فرهنگ تحقیق و پژوهش، اجرای تحقیقات و ارائه نتایج و ایجاد زمینه های مناسب جهت امر پژوهش آغاز نموده که اهم فعالیت های آن عبارتند از:

 


1 - تشکیل منظم شورای پژوهشی دانشکده به منظوربررسی طرح های تحقیقاتی  
ارسالی و مساعدت در اجرای آن ها

2- اطلاع رسانی مناسب به اساتید و دانشجویان از همایش ها و اطلاعیه های پژوهشی و رسیدگی به نامه های ارجاعی به واحد

 3- چاپ مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت از پاییز 81 تاکنون که انتشار آن به صورت کشوری بوده و مورد استقبال محققین ،اساتید و دانشجویان رشته های مختلف بخصوص بهداشتی قرار گرفته است. و در حال حاضر مرتب به صورت دو ماهنامه چاپ و بر روی وب  سایتtbj.ssu.ac.ir  قرار می گیرد .

 4- همکاری با دانشجویان دوره های دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده در انجام طرح ها وپروژه های تحقیقاتی و دانشجویی که این امر باعث همکاری و علاقه روز افزون دانشجویان در امر تحقیق گردیده است و با افتخار اعلام می نماییم که اکثر نتایج پروژه های این دانشجویان که با همکاری اساتید این دانشکده انجام می گردد در مجلات و خلاصه مقالات همایش ها به چاپ می رسد.

5- معرفی دانشجویان به مراکز و سازمان های مرتبط با موضوعات پروژه آنها ، که این معرفی نامه منوط به تایید استاد راهنمای پروژه و تایید فرم ثبت پروژه دانشجویی می باشد .

6- برگزاری منظم جلسات کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت از سال 1392 تاکنون  که در این جلسات تمام طرح ها و پایان نامه های مصوب در شورای پژوهشی دانشکده بهداشت ،تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت، شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی، شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ابرکوه ،مراکز تحقیقاتی دانشکده بهداشت( 10 مرکز) ،مرکز تحقیقاتی سلامت مادر و نوزاد بیمارستان شهید صدوقی وتحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل از لحاظ اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت کد اخلاق به طرحها و پایان نامه ها داده می شود

7-عقد تفاهم نامه مالی طرحها و پایان نامه های تحقیقاتی مصوب دانشکده بهداشت شامل طرح های10 مرکز تحقیقاتی دانشکده (1- مرکزتحقیقات اپیدمیولوژی و بیماری های غیرواگیر،2- مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا(تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی)،3- مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، 4-مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست ،5- مرکزتحقیقات ایمنی و بهداشت محیط کار،6- مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی ،8- مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ، 8- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، 9- مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان ها،10- مر کز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام) ، طرحهای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و پایان نامه های تحقیقاتی شورای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت وطرح های مرکز تحقیقات سلامت مادر و نوزاد وابسته به بیمارستان شهید صدوقی می باشد که با پیگیری های مداوم کارشناس مربوطه مراحل انجام طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی بررسی می گردد و همکاری با واحد حسابداری دانشکده جهت پرداخت هزینه های طرحها انجام می گیرد .

7- همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت در جهت تشویق و ایجاد زمینۀ مناسب جهت تحقیق و پژوهش دانشجویان و برگزاری مرتب کارگاههای روش تحقیق ، مقاله نویسی ، research ، SPSS ،End Note و.....جهت دانشجویان علا قه مند به امر تحقیق که این همکاری منجر به علاقه مندی دانشجویان در جهت تصویب طرحهای تحقیقاتی زیادی گردیده است . و در ارزشیابی سالانه کمیته های تحقیقاتی دانشگاه این کمیته اکثراً رتبه برتر را داشته است.


8- هماهنگی در برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان دوره کارشناسی بهداشت محیط و حرفه ای جهت انجام صحیح پروژه های دانشجویی.