منوی سایت دانشکده پرستاری

معرفی:

تأسیس دانشکده پرستاری میبد در تاریخ 88/12/18 مورد موافقت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفت. دانشکده پرستاری میبد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در نیمسال اول تحصیلی 91-90 با پذیرش 28 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی کارخود را شروع کرد و هم اکنون با 142نفر دانشجو کار خود را ادامه میدهد.

کلاسهای آموزشی دانشکده دارای امکاناتی از قبیل وایت برد، کامپیوتر و دستگاه ویدئوپروژکتور میباشد. همچنین خوابگاه، سلف سرویس و نمازخانه جهت رفاه دانشجویان، سالن آمفی تئاتر، سالن کنفرانس، مرکز مهارتهای بالینی (اسکیل لب)، آزمایشگاه، سایت کامپیوتر، کتابخانه و سالن مطالعه نیز جهت امور پژوهشی دانشجویان تهیه شده است.

ازآنجاکه دانشکده در جنب بیمارستان امام جعفرصادق (ع) میبد میباشد، از امکانات و تجربه علمی پرستاران و مربیان باتجربه آنها نیز استفاده میشود.

اهداف:

1-     تربیت نیروهای متعهد و کارآزموده در امور پرستاری جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی

2-     توسعه پژوهش در بین دانشجویان و اعضاء هیئت علمی

3-     فراهم نمودن بستر فرهنگی مناسب جهت پرورش استعدادهای دانشجویان

4-     ارتقاء کیفیت آموزش مطابق با رفرنسهای علمی جدید

منوهای سایت دانشکده پرستاری میبد