آزمایشگاه شیمی محیط

 

کارشناس مسئول آزمایشگاه : مهندس پروانه طالبی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس مریم زارع

لیست تجهیزات آزمایشگاه شیمی محیط

 

 

نام دستگاه

ردیف

شیکر

1

مولتی متر

2

کدورت سنج رومیزی

3

 

کدورت سنج پرتابل

4

DO مترعقربه ای

5

آون

6

PH متر رومیزی

7

 

فتومتر DR2000

8

DO  متر دیجیتال

9

هیتر6 خانه گود

10

مجموعه دستگاه

پرتابل برای تعیین پارامترهای

pH, Temp, TDS, SalinIty, Ec, Do و.

11

اسپکتروفتومتر

12

جار

13

فلیم فتومتر

14

بن ماری سرولوژی

15

پمپ خلاء

16

آب مقطرگیری معمولی

17

آب مقطرگیری دوبارتقطیر

18

سانتریفوژ

19

هیتر3خانه تخت

20

انکوباتوریخچال دار

21

انکوباتور دیجیتال

22

کوره الکتریکی

23

هیترمگنت

24

بن ماری جوش

25

 

ترازوی دیجیتال

26

BOD  متر مانومتری

27

BOD متر دیجیتال

28

اتوکلاو

29

PH مترقلمی

30

DO متر  اکوالیتیک

31

کلرسنج پلاروگراف

32

اسپكتروفتومتر معمولي

33

اسپكتروفتومتر مجهز به UV

34

فليم فتومتر (پنج عنصره)

35

دستگاه آب خالص ساز

36

 

 

 

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

 

کارشناسان آزمایشگاه : مهندس محبوبه شیرانیان

خانم مهندس فائزه صالحی

 

تجهیزات آزمیشگاه میکروبیولوژی

 

 

 

تعداد

انواع

نام دستگاه

ردیف

1

معمولی

 

انکوباتور

1

1

یخچالدار

2

اتوکلاو

2

2

سرولوژی

 

بن ماری

3

1

جوش

1

سرولوژی و جوش

1

کلنی کانتر

4

10

نوری

 

میکروسکوپ

5

1

فاز کنتراست

1

قابل اتصال به کامپیوترCCD

5

لوپ

1

کوره الکتریکی

6

1

ترازوی دیجیتال(حساس)

7

1

ترازوی 2 کفه ای

8

1

یخچال

9

1

یخچال فریزر

10

متر رومیزیpH

11

کلرسنج پلاروگراف

12

آب مقطرگیر 4 لیتری

13

هیتر مگنت استیرر

14

پمپ خلاء

15

سانتریفیوژ ایرانی

16

 

 

 

آزمایشگاه آنالیزدستگاهی

مسئول آزمایشگاه : مهندس محمد حسین سلمانی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس مهدیه فرجی

لیست تجهیزات آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 

 

 

نام دستگاه

ردیف

اتمیک ابزربشن

1

گازکروماتوگراف

2

اسپکتروفتومتر UV-Visible

3

دستگاه هیدروژن ژنراتور

4

 

 

 

آزمایشگاه آلودگی هوا

 

مسئول آزمایشگاه: مهندس سلطانیان زاده

لیست تجهیزات آزمایشگاه آلودگی هوا

نام دستگاه

ردیف

High Volume sampler

1

دستگاه قرائت مستقیم گرد وغبار

2

دتکتورتیوب

3

فلومتر روتامتری

4

پمپ نمونه برداری فردی با دبی 0.5 – 4 Lit/min

5

پمپ دستی پییستونی

6

کالیبراتورپمپ نمونه برداری فردی

7

 

دستگاه های پرتابل سنجش آلاینده های هوا ذرات HC , NOx , O3 , CO . SO2

8

انواع فلومتر روتامتری

9

انواع گازمتر تر و خشک

10

پمپ دستی آکاردئونی

11

دستگاه حباب صابون

12

13

14

15

دستگاههای اندازه گیری پرتوهای IR , UV

16

 

 

آزمایشگاه پسماند

مسئول آزمایشگاه: دکتر مختاری

کارشناس آزمایشگاه: خانم  جاسمی زاد

لیست تجهیزات آزمایشگاه پسماند

 

 

ردیف

نام دستگاه

1

اسپکتروفتومتر  DR 6000

2

مولتی پارامتر پیشرفته آزمایشگاهی

3

سیستم هاضم کجلدال

4

دستگاه سانتریفیوژ

5

دستگاه خردکن زباله

6

شيکر الک

7

آون

8

کوره الکتريکی

9

pH متر

10

ترازوی 0001/0 گرم

11

ترازوی 50 کیلوگرم

12

EC meter

13

انواع الک

 

 

 

 

 

آزمایشگاه حفاظت و پرتو

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه حفاظت و پرتو

 

 

ردیف

نام دستگاه

1

لوكس متر ديجيتال با دينالايگر

2

يو وي لايت متر مدلUV 340

3

يو وي لايت متر مدلUVA 365

4

يو وي لايت متر مدلUVC254

5

ليزر نئون - هليوم 5ميلي وات

6

دوزيمترقلمي Inspector

7

شارژر دوزيمتر قلمي

8

دستگاه سنجش امواج مادون قرمز

9

دوزيمتر گاماوبتا  stora-TU

10

دوزيمترگاماوايكس TERRA

11

دوزيمترفردي گاماوايكس Ecotest Card

12

AD7 Radon detector

 

 Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

 

آزمایشگاه پایلوت

 

مسئول آزمایشگاه : مهندس محبوبه شیرانیان

لیست تجهیزات آزمایشگاه پایلوت

 

 

ردیف

نام دستگاه

1

شيکر انکوباتور ديجيتال

2

دستگاه اولتراسونيک

3

اسپکتروفتومتر UV visible

4

 پمپ پريستالتيك

5

pH متر

6

ترازوی 0001/0 گرم

7

دستگاه آب مقطر گیری 4 لیتری

8

فتومتر DR2000

 

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

 

با توجه به نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی آزمایشگاه های دیگری

به شرح زیر در سایر مراکز در نظر گرفته شده است.

 

مرکز ارائه دهنده خدمات: معاونت غذا و دارو

 

آزمایشگاه کنترل موادغذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

 

ردیف

نام دستگاه

1

انکوباتور معمولی

2

انکوباتور یخچالار

3

انکوباتور Co2 دار

4

فور

5

دستگاه پک مخلوط کن

6

ست فیلتراسیون

7

بن ماری سرولوژی

8

اتوکلاو

9

میکروسکوپ

10

پلاریمتر دیجیتال

11

شیکر

12

ست تقطیر

13

آسیاب آزمایشگاهی

14

کنداکتومتر

15

کرایواستار

16

اتوکلدال

17

اتوسوکسله تمام اتومات

18

ترازو آزمایشگاهی

19

رفرکتومتر

20

پلاریمتر

21

pH متر

22

بن ماری جوش

23

لاکتواستار

24

سانتریفوژ رژبر

25

کوره الکتریکی

26

اسپکتروفتومتر

27

واتراکتیویته

28

سیستم TLC اسکنر

29

روتاتور

30

سیستم HPLC

31

میکرومتر دیجیتال

32

دیونایزر

33

اکومیلک

34

همزن برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه تحقیقاتی

 

 

ردیف

نام تجهیزات

1

دستگاه ترموسایکلر PCR

2

Cell Counter

3

میکروسکوپ فازکنتراست مجهزبه سیستم فلورسنت ودارک فیلد 80I

4

میکروسکوپ فلورسنت

5

میکروسکوپ اینورت

6

دستگاه الیزا ریدر

7

دستگاه الایزا واشر

8

کمیلومیسانس

9

بیوفتومتر

10

نفلومتر

11

ترانس ایلومیناتور

12

ست الکتروفورز

13

سانتیفیوژ

14

میکروسانتریفیوژ

15

کوآ گولامتر

16

ترازوی دیجیتال

 

 

 

مرکز ارائه دهنده خدمات: دانشکده  پزشکی

 

 

 

ردیف

نام تجهیزات

1

اسپکتروفتومتر

2

فتومتر

3

بن ماری 37 و 100 درجه

4

دستگاه فور

5

یخچال و فریزر 20- درجه سانتیگراد

6

شیکر لوله

7

سانتریفیوژ

8

pH متر

9

رفرکتومتر

10

ترازوی دیجیتال- ترازوی یک کفه ای

11

دستگاه الکتروفورز

12

انکوباتور شیکر دار

13

انکوباتور Co2

14

فریزر منهای 70 درجه

15

دستگاه تنظیم گاز

16

میکروسکوپ 4 چشمی

17

انواع میکروسکوپ 2 چشمی

 

18

دستگاه HPLC

19

دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Visible

20

Rotary evaporator

 

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی