-->
دیابت و خطرات مربوط به آن
1393/9/24 14:22


انسولین و گلوکاگون دو هورمون مهم مترشحه از پانکراس می باشند.انسولین یک هورمون آنابولیک یا ذخیره کننده است .وقتی فرد یک وعده غذا مصرف می کند ترشح انسولین  وگلوکز را از داخل خون به داخل عضلات ، کبد و سلول های چربی حرکت می دهد.

Initiates file downloadدانلود فایلبازگشت