اخبار

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود گروه -مهر 97

جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود رشته های کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی و نیز کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در روز یکشنبه 22 مهر 1397 در محل دانشکده بهداشت و با حضور کلیه اعضای هیات علمی گروه و کلیه دانشجویان جدیدالورود انجام شد. گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی مجددا به دانشجویان گرامی جدیدالورود خیر مقدم گفته و توفیقات الهی را برای این عزیزان از حضرت حق مسئلت می نماید.

اسامی دانشجویان گرامی ورودی مهر 97 کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی (سرکار خانم میترا پاشایی- جناب آقای فریبرز پیرنیا نائینی- سرکار خانم فائزه محمدی- سرکار خانم صغری نصرالهی)

اسامی دانشجویان گرامی ورودی مهر 97 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ) سرکار خانم منصوره احمدی- جناب آقای احمد باغبانی- جناب آقای مجتبی پورصباغیان- جناب آقای محمد سرافراز اردکانی- سرکار خانم آذر علی پور- سرکار خانم الهه لونی- جناب آقای صاحب نعمت الهی- سرکار خانم سیده صبا هاشمی)