اخبار

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 "دانشجوی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 1397 انتخاب شد"

"در مراسم سالیانه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری که در اسفند سال 1397 در تهران برگزار شد، سرکار خانم مهرنوش شیردلی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 1397 انتخاب شد. گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان توفیقات الهی مسئلت می نماید

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی سرکار خانم مهرنوش شیردلی چهارشنبه مورخ 97/12/15 ساعت 14 در اتاق شورا برگزار خواهد شد

 

برگزاری جلسه گروه بهداشت و ايمنی مواد غذايی مورخ97/12/8 

  جلسه گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی با حضور اعضای محترم گروه در ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 97/12/8 در اتاق کنفرانس برگزار شد.

 

 

 

 

برگزاری جلسه گروه بهداشت و ايمنی مواد غذايی مورخ97/11/28

  جلسه گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی با حضور اعضای محترم گروه در ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 97/11/28 در اتاق جلسات برگزار شد.

 

 

 

 

برگزاری جلسه گروه بهداشت و ايمنی مواد غذايی مورخ97/11/3

 

  جلسه گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی با حضور اعضای محترم گروه و سرکار خانم دکتر کشمیری در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 در اتاق کنفرانس    برگزار شد.

 

 

 

برگزاری جلسه گروه بهداشت و ايمنی مواد غذايی مورخ 9/10/97
جلسه گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی در خصوص فرایند دانشجوی نمونه کشوری
با موضوع آشنایی دانشجویان با فرایند دانشجوی نمونه کشوری با حضور سرکارخانم ثروت و جناب آقای حاتم پور و اعضای محترم گروه و دانشجویان محترم گروه (رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی) در ساعت 13:45 روز یکشنبه مورخ 9/10/97 برگزار شد. 

 

 

برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 9/10/97

 جلسه ژورنال کلاب گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی با موضوع "پیشرفت های اخیر در استفاده از اتصالات عرضی ترانس گلوتامیناز میکروبی در محصولات پنیر و بستنین" با حضور اعضای محترم گروه و دانشجویان محترم گروه (رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی) در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 9/10/97 برگزار شد.

برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 25/9/97

 جلسه ژورنال کلاب گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی با موضوع "مرور سیستماتیک شیوع لیستریا در مواد غذایی در ایران" با حضور اعضای محترم گروه و دانشجویان محترم گروه (رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی) در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 25/9/97 برگزار شد.


کسب مقام دوم در رویداد ملی کارآفرینی غذای سالم توسط دانشجویان بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت (ورودی 96 )

برگزاری مراسم روز دانشجو در گروه

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، تعدادی از مدیران عالی دانشگاه و مسئولان استانی با حضور در دانشکده بهداشت از دانشجویان گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی تقدیر به عمل آوردند. گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی به نوبه خود روز دانشجو را به کلیه دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماید.

جلسه بررسی مسائل آموزشی گروه با حضور ریاست محترم دانشکده بهداشت

 جلسه بررسی مسائل و روند پیشبرد آموزشی گروه با حضور ریاست محترم دانشکده بهداشت در روز دوشنبه 28 آبان 1397 در اتاق جلسات دانشکده برگرار شد

 

برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود گروه -مهر 97

جلسه معارفه با دانشجویان جدیدالورود رشته های کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی و نیز کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی در روز یکشنبه 22 مهر 1397 در محل دانشکده بهداشت و با حضور کلیه اعضای هیات علمی گروه و کلیه دانشجویان جدیدالورود انجام شد. گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی مجددا به دانشجویان گرامی جدیدالورود خیر مقدم گفته و توفیقات الهی را برای این عزیزان از حضرت حق مسئلت می نماید.

اسامی دانشجویان گرامی ورودی مهر 97 کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی (سرکار خانم میترا پاشایی- جناب آقای فریبرز پیرنیا نائینی- سرکار خانم فائزه محمدی- سرکار خانم صغری نصرالهی)

اسامی دانشجویان گرامی ورودی مهر 97 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ) سرکار خانم منصوره احمدی- جناب آقای احمد باغبانی- جناب آقای مجتبی پورصباغیان- جناب آقای محمد سرافراز اردکانی- سرکار خانم آذر علی پور- سرکار خانم الهه لونی- جناب آقای صاحب نعمت الهی- سرکار خانم سیده صبا هاشمی)