امروزه برخلاف وجود تمام داروهای موثر و وسایل مجهز تشخیصی، ابتلا به سل به عنوان یکی از بزرگترین قاتلین انسانها در طول تاریخ کماکان روبه گسترش است. هرسال نسبت به تمام سالهای گذشته بیماری سل انسانهای بیشتری را به سوی مرگ می برد

در حال حاضر در بین بیماری های میکروبی درتمام دنیا بیماری سل شایعترین عامل کشنده بالغین(حتی بیشتر از ایدز و مالاریا) است بیماری سل حتی از ایدز نیز رعب انگیزتر است زیرا از طریق تنفس منتقل می شود.

تا کنون یک سوم جمعیت جهان (2میلیارد نفر) با میکروب سل آلوده شده اند و سالانه 10 میلیون مورد جدید سل بروز میکند که به موارد قبلی افزوده میشود و در حال حاضر بیش از 20 میلیون نفر به بیماری سل مبتلا هستند

·         در هر ثانیه یک نفر به باسیل سل آلوده میشود

·         در هر 4 ثانیه یک نفر به بیماری سل مبتلا می شود

·         در هر 10 ثانیه یک نفر در اثر ابتلا به بیماری سل می میرد

بیماری سل کشننده ترین بیماری عفونی در بین زنان در سنین باروری است و از آنجا که بیشتر افراد جوان را در سنسن باروری مبتلا می سازد بیشترین تعداد کودکان یتیم ناشی از یک بیماری دستاورد بیماری سل هستند هیچ بیماری دیگری به اندازه بیماری سل موجب کاهش درآمد و از هم گسیختگی خنواده ها نمی شود.

 هیچ بیماری دیگری همانند سل به اقتصاد جامعه لطمه نمی زند

بیماری سل دارای مرتبه هفتم در بار جهانی بیماری­ها بر اساس معیار DALI است و پیش بینی میشود تا سال 2020 همچنان جایگاه کنونی خود را حفظ کند بنابراین به عنوان منبعی بزرگ برای بار بیماریها در آینده قابل پیش بینی است.

در سال 2000، بالغ بر 5/3 میلیون نفر بعلت بیماری سل فوت کرده­اند درحالی که تمام مرگ های ناشی از سل قابل پیشگیری است

متاسفانه 95% موارد بیماری و 98% موارد مرگ از سل در کشورهای درحال توسعه رخ می دهد این در حالی است که 75% آنها در گروه های سنی فعال از نظر اقتصادی یعنی (50 15 سالگی) رخ می دهد

سل سالانه نزدیک به 300 هزار کودک را به کام مرگ می برد و در نهایت سل بر زندگی بشر سایه انداخته است

دلایل اصلی افزایش وسعت جهانی سل

1-     فقر در جمعیت های مختلف نه فقط در کشورهای درحال رشد بلکه حتی در گروه های خاصی از کشورهای پیشرفته

2-     تغییرات جمعیتی مانند افزایش جمعیت جهان تغییرات هرم سنی جمعیت بویژه مهاجرت ها و جابجایی ها وسیع جمعیت در جهان

3-     پوشش بهداشتی نامناسب و ناکافی؛ بخصوص در کشورهای فقیر و گروه های آسیب پذیر در همه کشورها

4-     کنترل ناموفق، یا فقدان برنامه کنترل سل که موجب عدم موفقیت در بیماریابی، پیگیری و کاهش میزان بهبودی میشود

5-     همزمانی سل و اپیدمی ایدز در برخی کشورها بخصوص کشورهای آفریقایی و آسیایی

متخصصین عفونی : محمود محمدزاده جمشید آیت الهی -  فاطمه بهناز محمد رضا شریف یزدی دکتر شریفی

پزشک عمومی : دکتر احمد مختاری حسن آباد

کارشناس : وحید برزگرپور

مرکز نیکوپور باجمعیتی بالغ بر 36500 نفر در قسمت  مرکزی شهر یزد واقع شده واین مرکز بدلیل واقع شدن درمانگاه عفونی درجنب آن وحضور متخصصین عفونی در آن مرکز علاوه بر ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه همانند سایر درمانگاهها ی عمومی،بعنوان مرکز تخصصی درمان بیماریهای عفونی وگرمسیری بخصوص سل سالک وحیوان گزیدگی دراستان مطرح میباشد.

اهم فعالیتهای این مرکز:

- تشخیص،درمان وپیگیری بیماران مبتلا به سل

- ثبت اطلاعات بیماران مبتلابه سل درسامانه آنلاین سل

- انجام طرح داتس جهت درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط مثبت

- پیگیری وبررسی خانواده واطرافیان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط مثبت بویژه کودکان زیر شش سال در تماس با این بیماران

- پیگیری وارجاع بیماران وارده  مبتلا به سل ،به استانهای مربوطه وهماهنگی با مراکز بهداشت شهرستانهای محل سکونت آنها

- تشخیص،درمان وپیگیری تمامی موارد حیوان گزیدگی درسطح شهرستان یزد وسایربیماران ارجاعی ازدیگر شهرستانها

- نمونه گیری و انجام آزمایشات مربوط به تشخیص بیماران مبتلا به سل وسالک

- ارسال نمونه های کشت خلط به آزمایشگاه مرجع درشهرستان شیراز

- ارجاع بیماران مقاوم به درمان سل ( MDR)  به بیمارستان مسیح دانشوری تهران

- انجام عکسبرداری وگرافی قفسه سینه ازبیماران مشکوک به سل مطابق درخواست متخصصین عفونی

- انجام آزمایشات مربوط به حشره شناسی درراستای شناسایی گونه های مختلف پشه خاکی درراستای درمان بیماری سالک ومبارزه با ناقل بیماری

- درمان موضعی وسیستمیک بیماران مبتلا به سالک برحسب مورد

- ارائه اقلام مورد نیاز جهت پیشگیری از بیماری سالک به بیماران از قبیل وسایل پانسمان قلم دافع حشرات پشه بند

- پیگیری مراجعه بیماران مبتلا به سالک درصورت تاخیر جهت ادامه درمان

- ارائه آموزشهای لازم به بیماران بصورت چهره به چهره وتوزیع بروشور وپمفلت بین آنها

- ارجاع بیماران مبتلا به سالک وارده به مراکز بهداشت شهرستانهای محل سکونتشان

- آموزش رابطین درراستای مراقبت و پیشگیری از بیماریهای مختلف بخصوص سل سالک وحیوان گزیدگی

- شستشو وواکسیناسیون وتزریق سرم ضد هاری وکزاز به مراجعین ومرجوعین حیوان گزیدگی

- پیگیری تمامی موارد حیوان گزیدگی جهت دریافت کامل واکسن مورد نیاز

- پیگیری وارجاع موارد حیوان گزیدگی سایر شهرستانها به مراکز بهداشت مربوطه

- آموزش چهره به چهره بیماران حیوان گزیده در خصوص اهمیت بیماری ودریافت کامل واکسیناسیون -  با توجه به  حضور متخصص اطفال دراین مرکز پیگیری ودرمان نوزادان مشکوک به بیماری هیپوتیروییدی مادرزادی نوزادی نیز انجام میگیرد.

-دراین مرکز علاوه بر امور تخصصی فوق ،بدلیل وجود نیروی کارشناس ارشد روانشناسی، امور مربوط به مشاوره روانشناختی ومشاوره خانواده نیز انجام میشود.

- سایرفعالیتهای صورت گرفته دراین مرکز عبارتند از:انجام مراقبتهای بهداشتی مربوط به بهداشت دهان ودندان خانواده- مامایی- بهداشت محیط و واکسیناسیون میباشد.