-->
اولین ماموریت اوژانس هوایی در باند هلی پد بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام شد
1396/1/17 10:54


اولين ماموريت اورژانس هوايي استان در سال ٩٦ با انتقال بيمار ترومايي از بيمارستان ضيايي اردكان به يزد انجام شد.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان گفت: بیمار کودک 11 ماهه ای بود که بر اثر واژگونی خودرو در جاده چوپانان دچار تروما شده بود.

احمد دهقان افزود: پس از اقدامات اولیه و تشخیص خونریزی مغزی که منجر به وخامت حال بیمار شده بود و ضرورت اعزام به مركز استان،بيمار از طریق امداد هوایی به بیمارستان شهید دكتر رهنمون یزد اعزام شد.

وي تصريح كرد: طي اين ماموريت، اولين فرود بالگرد ١١٥ استان در باند هلي پد بيمارستان شهيد دكتر رهنمون انجام  شد.

ساختمان جديد بيمارستان ٣٢٤ تختخوابي شهيد دكتر رهنمون،١٩ اسفندماه سال ٩٥ با حضور وزير بهداشت، مسئولان استاني و دانشگاه افتتاح شد


بازگشت

-->
اولین ماموریت اوژانس هوایی در باند هلی پد بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام شد
1396/1/17 10:54


اولين ماموريت اورژانس هوايي استان در سال ٩٦ با انتقال بيمار ترومايي از بيمارستان ضيايي اردكان به يزد انجام شد.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان گفت: بیمار کودک 11 ماهه ای بود که بر اثر واژگونی خودرو در جاده چوپانان دچار تروما شده بود.

احمد دهقان افزود: پس از اقدامات اولیه و تشخیص خونریزی مغزی که منجر به وخامت حال بیمار شده بود و ضرورت اعزام به مركز استان،بيمار از طریق امداد هوایی به بیمارستان شهید دكتر رهنمون یزد اعزام شد.

وي تصريح كرد: طي اين ماموريت، اولين فرود بالگرد ١١٥ استان در باند هلي پد بيمارستان شهيد دكتر رهنمون انجام  شد.

ساختمان جديد بيمارستان ٣٢٤ تختخوابي شهيد دكتر رهنمون،١٩ اسفندماه سال ٩٥ با حضور وزير بهداشت، مسئولان استاني و دانشگاه افتتاح شد


بازگشت

-->
اولین ماموریت اوژانس هوایی در باند هلی پد بیمارستان شهید دکتر رهنمون انجام شد
1396/1/17 10:54


اولين ماموريت اورژانس هوايي استان در سال ٩٦ با انتقال بيمار ترومايي از بيمارستان ضيايي اردكان به يزد انجام شد.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان گفت: بیمار کودک 11 ماهه ای بود که بر اثر واژگونی خودرو در جاده چوپانان دچار تروما شده بود.

احمد دهقان افزود: پس از اقدامات اولیه و تشخیص خونریزی مغزی که منجر به وخامت حال بیمار شده بود و ضرورت اعزام به مركز استان،بيمار از طریق امداد هوایی به بیمارستان شهید دكتر رهنمون یزد اعزام شد.

وي تصريح كرد: طي اين ماموريت، اولين فرود بالگرد ١١٥ استان در باند هلي پد بيمارستان شهيد دكتر رهنمون انجام  شد.

ساختمان جديد بيمارستان ٣٢٤ تختخوابي شهيد دكتر رهنمون،١٩ اسفندماه سال ٩٥ با حضور وزير بهداشت، مسئولان استاني و دانشگاه افتتاح شد


بازگشت