-->
باز هم اورژانس هوایی یزد جهت خدمتی شایسته به پرواز در آمد
1396/1/21 07:46


شنبه مورخ 19 فروردین ماه طی تماس با مرکز پیام و هماهنگی با واحد EOC  مرکز اورژانس 115 یزد، درخواست انجام اورژانس هوایی جهت انتقال  مصدوم 28 ساله که به علت ضربه به سر دچار خونریزی مغزی شده بود به بیمارستان شهید رهنمون یزد صورت گرفت . و مصدوم در سریع ترین زمان ممکن توسط تیم فوریت‌های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شد .

لازم به ذکر است این چهارمین پرواز اورژانس هوایی یزد در سال 96 است .


بازگشت

-->
باز هم اورژانس هوایی یزد جهت خدمتی شایسته به پرواز در آمد
1396/1/21 07:46


شنبه مورخ 19 فروردین ماه طی تماس با مرکز پیام و هماهنگی با واحد EOC  مرکز اورژانس 115 یزد، درخواست انجام اورژانس هوایی جهت انتقال  مصدوم 28 ساله که به علت ضربه به سر دچار خونریزی مغزی شده بود به بیمارستان شهید رهنمون یزد صورت گرفت . و مصدوم در سریع ترین زمان ممکن توسط تیم فوریت‌های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شد .

لازم به ذکر است این چهارمین پرواز اورژانس هوایی یزد در سال 96 است .


بازگشت

-->
باز هم اورژانس هوایی یزد جهت خدمتی شایسته به پرواز در آمد
1396/1/21 07:46


شنبه مورخ 19 فروردین ماه طی تماس با مرکز پیام و هماهنگی با واحد EOC  مرکز اورژانس 115 یزد، درخواست انجام اورژانس هوایی جهت انتقال  مصدوم 28 ساله که به علت ضربه به سر دچار خونریزی مغزی شده بود به بیمارستان شهید رهنمون یزد صورت گرفت . و مصدوم در سریع ترین زمان ممکن توسط تیم فوریت‌های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شد .

لازم به ذکر است این چهارمین پرواز اورژانس هوایی یزد در سال 96 است .


بازگشت