-->
اطلاعیه وزارت بهداشت در پاسخ به ارائه اطلاعات نادرست از اعتبارات وزارت بهداشت توسط ستاد سید ابراهیم رییسی؛
1396/2/18 08:13


اطلاعیه وزارت بهداشت در پاسخ به ارائه اطلاعات نادرست از اعتبارات وزارت بهداشت توسط ستاد سید ابراهیم رییسی؛

از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنید/ اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید ، حداقل آسیب نرسانید

وزارت بهداشت در واکش به اصرار بر ارائه اطلاعات نادرست ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رییسی اعلام کرد: تکرار مکرر بعضی مطالب غیر کارشناسی در مخالفت با سلامت مردم از طرف بعضی افراد که این بار از ستاد یکی از کاندیداها به گوش می رسد، خللی در خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به مردم ایجاد نخواهد کرد و پیام خدمت گزاران مردم در حوزه بهداشت و درمان به این افراد این است: اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید، حداقل آسیب نرسانید.

در این اطلاعیه اضافه شده است: بعد از روشن شدن ارائه اطلاعات غلط چندین برابری توسط آقای رییسی مبنی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی معاونت درمان وزارت بهداشت، ستاد ایشان سعی کرده است با توجیه جدید و اشتباه فاحش دیگر آماری را ارائه کند که با دوباره شماری هم حتی به رقم اعلامی خود نرسیده است.

در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است: پیشنهاد ما به آقایانی که برای بعضی نامزدها در این زمینه مطلب تهیه می کنند، این است که اول فرق بودجه از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و تملک دارایی را برای آقایان روشن کنند و سپس دقت کنند که اگر مجموع بودجه فصل درمان را اعلام می کنند این فصل هم علاوه بر اعتبارات از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات هم پزشک خانواده را هم شامل می شود. ( که کمتر از نصف رقم اعلامی آقایان از این ردیفهابه حوزه درمان اختصاص می یابد) و حتما برای خود آقایان روشن است که یک رقم را نه می شود دوبار شمرد و نه می توان دوبرابر اعلام نمود و نه می توان ردیفی به اسم پرونده الکترونیک سلامت ابداع کرد و نه بعد از این که با همه این اقدامات هم به رقم اعلامی 44 هزار میلیارد تومانی هنوز نرسیده اند، باز مدعی باقی بمانند. آقایان باید یاد بگیرند که از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنند.

برای هر فرد مبتدی روشن است که دستگاههای اجرایی دارای هزینه جاری شامل حقوق پرسنل و غیره هستند و وزارت بهداشت هم دارای هزینه های مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و بهداشتی درمانی است، آیا آقایان این قدر کم اطلاع هستند که مجموع سه سال تمامی بودجه های وزارت بهداشت را جمع کنند و به رقم نجومی 130 هزار میلیاردی برسند و همه آن را به طرح تحول نسبت دهند؟ اگر آقایان با صداقت باشند پرواضح است که ارقام اختصاصی به طرح تحول کمتر از 15% ارقام ادعایی آقایان است

هم چنین این افراد روشن کنند که با چه استدلالی ردیفهای بودجه 5 سال پیش را با سال جاری مقایسه می کنند و حکم به افزایش بودجه 220 درصدی نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت می دهند. آیا در این چند سال بودجه سایر دستگاههای اجرایی و سایر بخشهای وزارت بهداشت افزایش نیافته است که همه اینها را به طرح تحول نسبت دهیم؟ آیا نامی غیر از مغلطه به این روش برخورد می توان گذاشت؟

در مورد شفافیت و جابجایی اعتبارات هم وزارت بهداشت دارای شفاف ترین عملکرد مالی است و با اجرای حسابداری تعهدی بارها مورد تقدیر دستگاههای نظارتی قرار گرفته است و حساب های ملی سلامت را که قبل از این دولت به مدت 5 سال منتشر نشده بود، منتشر ساخته و حسابهای ملی سالهای بعد را هم با مرکز آمار ایران قرارداد منعقد نموده وطبق روال معمول و ممکن در زمان مقتضی برای شفاف سازی هزینه ها منتشر می کند.

هم چنین وزارت بهداشت هم هیچ گاه اعلام نکرده است که نرخ هزینه های فقرزای سلامت در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است و از اساس مطلب اعلامی ستاد آقای رییسی کذب و نادرست است.

وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: این آقایان تا هنگامی که حوزه سلامت و درمان را چاه ویل بدانند، همانطور که در این اطلاعیه هم مثل اظهارات رییس دولت قبل و وزیر بهداشت وی اعلام موضعگیری کردند، قادر نخواهند بود که دیدگاه درستی در حوزه سلامت داشته باشند و نتیجه این دیدگاه وضعیت اسفبار سلامت در دولت قبل خواهد بود که یکی از بالاترین آمارهای پرداختی از جیب مردم و هزینه های کمر شکن و فقرزا در حوزه سلامت برای کشورمان را ایجاد کرده‌ بود. توصیه به این آقایان برگشت از اشتباهات گذشته و تلاش برای خدمت گزاری برای سلامت مردم است.


بازگشت

-->
اطلاعیه وزارت بهداشت در پاسخ به ارائه اطلاعات نادرست از اعتبارات وزارت بهداشت توسط ستاد سید ابراهیم رییسی؛
1396/2/18 08:13


اطلاعیه وزارت بهداشت در پاسخ به ارائه اطلاعات نادرست از اعتبارات وزارت بهداشت توسط ستاد سید ابراهیم رییسی؛

از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنید/ اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید ، حداقل آسیب نرسانید

وزارت بهداشت در واکش به اصرار بر ارائه اطلاعات نادرست ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رییسی اعلام کرد: تکرار مکرر بعضی مطالب غیر کارشناسی در مخالفت با سلامت مردم از طرف بعضی افراد که این بار از ستاد یکی از کاندیداها به گوش می رسد، خللی در خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به مردم ایجاد نخواهد کرد و پیام خدمت گزاران مردم در حوزه بهداشت و درمان به این افراد این است: اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید، حداقل آسیب نرسانید.

در این اطلاعیه اضافه شده است: بعد از روشن شدن ارائه اطلاعات غلط چندین برابری توسط آقای رییسی مبنی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی معاونت درمان وزارت بهداشت، ستاد ایشان سعی کرده است با توجیه جدید و اشتباه فاحش دیگر آماری را ارائه کند که با دوباره شماری هم حتی به رقم اعلامی خود نرسیده است.

در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است: پیشنهاد ما به آقایانی که برای بعضی نامزدها در این زمینه مطلب تهیه می کنند، این است که اول فرق بودجه از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و تملک دارایی را برای آقایان روشن کنند و سپس دقت کنند که اگر مجموع بودجه فصل درمان را اعلام می کنند این فصل هم علاوه بر اعتبارات از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات هم پزشک خانواده را هم شامل می شود. ( که کمتر از نصف رقم اعلامی آقایان از این ردیفهابه حوزه درمان اختصاص می یابد) و حتما برای خود آقایان روشن است که یک رقم را نه می شود دوبار شمرد و نه می توان دوبرابر اعلام نمود و نه می توان ردیفی به اسم پرونده الکترونیک سلامت ابداع کرد و نه بعد از این که با همه این اقدامات هم به رقم اعلامی 44 هزار میلیارد تومانی هنوز نرسیده اند، باز مدعی باقی بمانند. آقایان باید یاد بگیرند که از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنند.

برای هر فرد مبتدی روشن است که دستگاههای اجرایی دارای هزینه جاری شامل حقوق پرسنل و غیره هستند و وزارت بهداشت هم دارای هزینه های مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و بهداشتی درمانی است، آیا آقایان این قدر کم اطلاع هستند که مجموع سه سال تمامی بودجه های وزارت بهداشت را جمع کنند و به رقم نجومی 130 هزار میلیاردی برسند و همه آن را به طرح تحول نسبت دهند؟ اگر آقایان با صداقت باشند پرواضح است که ارقام اختصاصی به طرح تحول کمتر از 15% ارقام ادعایی آقایان است

هم چنین این افراد روشن کنند که با چه استدلالی ردیفهای بودجه 5 سال پیش را با سال جاری مقایسه می کنند و حکم به افزایش بودجه 220 درصدی نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت می دهند. آیا در این چند سال بودجه سایر دستگاههای اجرایی و سایر بخشهای وزارت بهداشت افزایش نیافته است که همه اینها را به طرح تحول نسبت دهیم؟ آیا نامی غیر از مغلطه به این روش برخورد می توان گذاشت؟

در مورد شفافیت و جابجایی اعتبارات هم وزارت بهداشت دارای شفاف ترین عملکرد مالی است و با اجرای حسابداری تعهدی بارها مورد تقدیر دستگاههای نظارتی قرار گرفته است و حساب های ملی سلامت را که قبل از این دولت به مدت 5 سال منتشر نشده بود، منتشر ساخته و حسابهای ملی سالهای بعد را هم با مرکز آمار ایران قرارداد منعقد نموده وطبق روال معمول و ممکن در زمان مقتضی برای شفاف سازی هزینه ها منتشر می کند.

هم چنین وزارت بهداشت هم هیچ گاه اعلام نکرده است که نرخ هزینه های فقرزای سلامت در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است و از اساس مطلب اعلامی ستاد آقای رییسی کذب و نادرست است.

وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: این آقایان تا هنگامی که حوزه سلامت و درمان را چاه ویل بدانند، همانطور که در این اطلاعیه هم مثل اظهارات رییس دولت قبل و وزیر بهداشت وی اعلام موضعگیری کردند، قادر نخواهند بود که دیدگاه درستی در حوزه سلامت داشته باشند و نتیجه این دیدگاه وضعیت اسفبار سلامت در دولت قبل خواهد بود که یکی از بالاترین آمارهای پرداختی از جیب مردم و هزینه های کمر شکن و فقرزا در حوزه سلامت برای کشورمان را ایجاد کرده‌ بود. توصیه به این آقایان برگشت از اشتباهات گذشته و تلاش برای خدمت گزاری برای سلامت مردم است.


بازگشت

-->
اطلاعیه وزارت بهداشت در پاسخ به ارائه اطلاعات نادرست از اعتبارات وزارت بهداشت توسط ستاد سید ابراهیم رییسی؛
1396/2/18 08:13


اطلاعیه وزارت بهداشت در پاسخ به ارائه اطلاعات نادرست از اعتبارات وزارت بهداشت توسط ستاد سید ابراهیم رییسی؛

از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنید/ اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید ، حداقل آسیب نرسانید

وزارت بهداشت در واکش به اصرار بر ارائه اطلاعات نادرست ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رییسی اعلام کرد: تکرار مکرر بعضی مطالب غیر کارشناسی در مخالفت با سلامت مردم از طرف بعضی افراد که این بار از ستاد یکی از کاندیداها به گوش می رسد، خللی در خدمت رسانی بهداشتی و درمانی به مردم ایجاد نخواهد کرد و پیام خدمت گزاران مردم در حوزه بهداشت و درمان به این افراد این است: اگر به سلامت مردم کمک نمی کنید، حداقل آسیب نرسانید.

در این اطلاعیه اضافه شده است: بعد از روشن شدن ارائه اطلاعات غلط چندین برابری توسط آقای رییسی مبنی بر اعتبارات ۴۴ هزار میلیارد تومانی معاونت درمان وزارت بهداشت، ستاد ایشان سعی کرده است با توجیه جدید و اشتباه فاحش دیگر آماری را ارائه کند که با دوباره شماری هم حتی به رقم اعلامی خود نرسیده است.

در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است: پیشنهاد ما به آقایانی که برای بعضی نامزدها در این زمینه مطلب تهیه می کنند، این است که اول فرق بودجه از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و تملک دارایی را برای آقایان روشن کنند و سپس دقت کنند که اگر مجموع بودجه فصل درمان را اعلام می کنند این فصل هم علاوه بر اعتبارات از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات هم پزشک خانواده را هم شامل می شود. ( که کمتر از نصف رقم اعلامی آقایان از این ردیفهابه حوزه درمان اختصاص می یابد) و حتما برای خود آقایان روشن است که یک رقم را نه می شود دوبار شمرد و نه می توان دوبرابر اعلام نمود و نه می توان ردیفی به اسم پرونده الکترونیک سلامت ابداع کرد و نه بعد از این که با همه این اقدامات هم به رقم اعلامی 44 هزار میلیارد تومانی هنوز نرسیده اند، باز مدعی باقی بمانند. آقایان باید یاد بگیرند که از مردم بابت ارائه اطلاعات غلط عذرخواهی کنند.

برای هر فرد مبتدی روشن است که دستگاههای اجرایی دارای هزینه جاری شامل حقوق پرسنل و غیره هستند و وزارت بهداشت هم دارای هزینه های مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و بهداشتی درمانی است، آیا آقایان این قدر کم اطلاع هستند که مجموع سه سال تمامی بودجه های وزارت بهداشت را جمع کنند و به رقم نجومی 130 هزار میلیاردی برسند و همه آن را به طرح تحول نسبت دهند؟ اگر آقایان با صداقت باشند پرواضح است که ارقام اختصاصی به طرح تحول کمتر از 15% ارقام ادعایی آقایان است

هم چنین این افراد روشن کنند که با چه استدلالی ردیفهای بودجه 5 سال پیش را با سال جاری مقایسه می کنند و حکم به افزایش بودجه 220 درصدی نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت می دهند. آیا در این چند سال بودجه سایر دستگاههای اجرایی و سایر بخشهای وزارت بهداشت افزایش نیافته است که همه اینها را به طرح تحول نسبت دهیم؟ آیا نامی غیر از مغلطه به این روش برخورد می توان گذاشت؟

در مورد شفافیت و جابجایی اعتبارات هم وزارت بهداشت دارای شفاف ترین عملکرد مالی است و با اجرای حسابداری تعهدی بارها مورد تقدیر دستگاههای نظارتی قرار گرفته است و حساب های ملی سلامت را که قبل از این دولت به مدت 5 سال منتشر نشده بود، منتشر ساخته و حسابهای ملی سالهای بعد را هم با مرکز آمار ایران قرارداد منعقد نموده وطبق روال معمول و ممکن در زمان مقتضی برای شفاف سازی هزینه ها منتشر می کند.

هم چنین وزارت بهداشت هم هیچ گاه اعلام نکرده است که نرخ هزینه های فقرزای سلامت در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است و از اساس مطلب اعلامی ستاد آقای رییسی کذب و نادرست است.

وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: این آقایان تا هنگامی که حوزه سلامت و درمان را چاه ویل بدانند، همانطور که در این اطلاعیه هم مثل اظهارات رییس دولت قبل و وزیر بهداشت وی اعلام موضعگیری کردند، قادر نخواهند بود که دیدگاه درستی در حوزه سلامت داشته باشند و نتیجه این دیدگاه وضعیت اسفبار سلامت در دولت قبل خواهد بود که یکی از بالاترین آمارهای پرداختی از جیب مردم و هزینه های کمر شکن و فقرزا در حوزه سلامت برای کشورمان را ایجاد کرده‌ بود. توصیه به این آقایان برگشت از اشتباهات گذشته و تلاش برای خدمت گزاری برای سلامت مردم است.


بازگشت