-->
معاون غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا :
1396/2/20 13:58


وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك امکان جذب دارو را كاهش میدهد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك ممكن است جذب دارو را كاهش دهد.

دکترصفورا محبی با بیان مطلب فوق افزود:به عنوان مثال اگر داروهاي ضد پوكي استخوان با غذا داده شوند جذب آن ها بسيار کاهش می یابد و اگر با قهوه يا آب پرتقال داده شوند جذب تا 60 درصد كاهش مي يابد، دستور مصرف صحيح اين دسته از داروها كه شامل  آلندرونيت و ريزدرونيت مي باشد به اين صورت است كه دارو با معده خالي و آب ساده حداقل 30 دقيقه قبل از مصرف هر غذا، نوشيدني يا داروي ديگر خورده شوند.

وی خاطر نشان کرد: جذب آهن از طريق مكمل ها، هنگامي كه با غذا مصرف شود ممكن است تا 50 درصد كاهش يابد. آهن بهترين جذب را در زماني دارد كه با آب و معده خالي خورده شود. اگر به منظور اجتناب از ناراحتي هاي گوارشي آهن اجبارا با غذا داده شود نبايد با غذاهايي مانند سبوس، تخم مرغ، غذاهاي داراي فيتات بالا، مكمل هاي فيبر، چاي، قهوه، فرآورده هاي لبني يا مكمل هاي كلسيم داده شود چون هر يك از اينها مي تواند جذب آهن را كاهش دهد.

وی درخصوص مكانيسم هاي تاثير غذا بر جذب دارو گفت: مكانيسم هاي مختلفي مي تواند در كاهش سرعت يا ميزان جذب دارو در صورت وجود غذا يا مواد مغذي دخيل باشد. وعده غذايي يا غذاي خورده شده و نوع آن بر سرعت تخليه معده تاثير مي گذارد. تخليه معده ممكن است با مصرف غذاهاي پرفيبر و پرچرب به تاخير افتد. به طور كلي تاخير در جذب دارو، مادامي كه ميزان جذب تحت تاثير قرار نگرفته از نظر باليني مهم نيست. هرچند تاخير در جذب آنتي بيوتيك ها يا مسكن ها را مي توان نمونه هايي از مشكلات مهم باليني دانست. واكنش هاي تركيبي بين داروهاي خاص و آهن، كلسيم، منيزيم، روي و آلومينيوم موجب كاهش جذب داروها مي شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه افزود : بعضي از آنتي بيوتيك ها همراه با فرآورده هاي لبني يا غذاها و نوشيدني هاي غني شده با كلسيم توليد كمپلكس هاي كلسيم غير محلول مي كند. بنابراين مكمل هاي كلسيم، منيزيم، روي، آهن يا آلومينيوم در آنتي اسيدها از جذب دارو و نيز مواد مغذي جلوگيري كرده و يا آنرا كاهش مي دهد. رويكرد بهينه براي اجتناب از اين تداخل متوقف كردن مصرف مكمل هاي غير ضروري در طول تجويز آنتي بيوتيك است. درصورت عدم امكان اين امر به ويژه درخصوص منيزيم،  مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيك ها حداقل 2 ساعت قبل يا 6 ساعت بعد از مصرف مواد معدني توصيه مي شود


بازگشت

-->
معاون غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا :
1396/2/20 13:58


وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك امکان جذب دارو را كاهش میدهد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك ممكن است جذب دارو را كاهش دهد.

دکترصفورا محبی با بیان مطلب فوق افزود:به عنوان مثال اگر داروهاي ضد پوكي استخوان با غذا داده شوند جذب آن ها بسيار کاهش می یابد و اگر با قهوه يا آب پرتقال داده شوند جذب تا 60 درصد كاهش مي يابد، دستور مصرف صحيح اين دسته از داروها كه شامل  آلندرونيت و ريزدرونيت مي باشد به اين صورت است كه دارو با معده خالي و آب ساده حداقل 30 دقيقه قبل از مصرف هر غذا، نوشيدني يا داروي ديگر خورده شوند.

وی خاطر نشان کرد: جذب آهن از طريق مكمل ها، هنگامي كه با غذا مصرف شود ممكن است تا 50 درصد كاهش يابد. آهن بهترين جذب را در زماني دارد كه با آب و معده خالي خورده شود. اگر به منظور اجتناب از ناراحتي هاي گوارشي آهن اجبارا با غذا داده شود نبايد با غذاهايي مانند سبوس، تخم مرغ، غذاهاي داراي فيتات بالا، مكمل هاي فيبر، چاي، قهوه، فرآورده هاي لبني يا مكمل هاي كلسيم داده شود چون هر يك از اينها مي تواند جذب آهن را كاهش دهد.

وی درخصوص مكانيسم هاي تاثير غذا بر جذب دارو گفت: مكانيسم هاي مختلفي مي تواند در كاهش سرعت يا ميزان جذب دارو در صورت وجود غذا يا مواد مغذي دخيل باشد. وعده غذايي يا غذاي خورده شده و نوع آن بر سرعت تخليه معده تاثير مي گذارد. تخليه معده ممكن است با مصرف غذاهاي پرفيبر و پرچرب به تاخير افتد. به طور كلي تاخير در جذب دارو، مادامي كه ميزان جذب تحت تاثير قرار نگرفته از نظر باليني مهم نيست. هرچند تاخير در جذب آنتي بيوتيك ها يا مسكن ها را مي توان نمونه هايي از مشكلات مهم باليني دانست. واكنش هاي تركيبي بين داروهاي خاص و آهن، كلسيم، منيزيم، روي و آلومينيوم موجب كاهش جذب داروها مي شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه افزود : بعضي از آنتي بيوتيك ها همراه با فرآورده هاي لبني يا غذاها و نوشيدني هاي غني شده با كلسيم توليد كمپلكس هاي كلسيم غير محلول مي كند. بنابراين مكمل هاي كلسيم، منيزيم، روي، آهن يا آلومينيوم در آنتي اسيدها از جذب دارو و نيز مواد مغذي جلوگيري كرده و يا آنرا كاهش مي دهد. رويكرد بهينه براي اجتناب از اين تداخل متوقف كردن مصرف مكمل هاي غير ضروري در طول تجويز آنتي بيوتيك است. درصورت عدم امكان اين امر به ويژه درخصوص منيزيم،  مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيك ها حداقل 2 ساعت قبل يا 6 ساعت بعد از مصرف مواد معدني توصيه مي شود


بازگشت

-->
معاون غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا :
1396/2/20 13:58


وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك امکان جذب دارو را كاهش میدهد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك ممكن است جذب دارو را كاهش دهد.

دکترصفورا محبی با بیان مطلب فوق افزود:به عنوان مثال اگر داروهاي ضد پوكي استخوان با غذا داده شوند جذب آن ها بسيار کاهش می یابد و اگر با قهوه يا آب پرتقال داده شوند جذب تا 60 درصد كاهش مي يابد، دستور مصرف صحيح اين دسته از داروها كه شامل  آلندرونيت و ريزدرونيت مي باشد به اين صورت است كه دارو با معده خالي و آب ساده حداقل 30 دقيقه قبل از مصرف هر غذا، نوشيدني يا داروي ديگر خورده شوند.

وی خاطر نشان کرد: جذب آهن از طريق مكمل ها، هنگامي كه با غذا مصرف شود ممكن است تا 50 درصد كاهش يابد. آهن بهترين جذب را در زماني دارد كه با آب و معده خالي خورده شود. اگر به منظور اجتناب از ناراحتي هاي گوارشي آهن اجبارا با غذا داده شود نبايد با غذاهايي مانند سبوس، تخم مرغ، غذاهاي داراي فيتات بالا، مكمل هاي فيبر، چاي، قهوه، فرآورده هاي لبني يا مكمل هاي كلسيم داده شود چون هر يك از اينها مي تواند جذب آهن را كاهش دهد.

وی درخصوص مكانيسم هاي تاثير غذا بر جذب دارو گفت: مكانيسم هاي مختلفي مي تواند در كاهش سرعت يا ميزان جذب دارو در صورت وجود غذا يا مواد مغذي دخيل باشد. وعده غذايي يا غذاي خورده شده و نوع آن بر سرعت تخليه معده تاثير مي گذارد. تخليه معده ممكن است با مصرف غذاهاي پرفيبر و پرچرب به تاخير افتد. به طور كلي تاخير در جذب دارو، مادامي كه ميزان جذب تحت تاثير قرار نگرفته از نظر باليني مهم نيست. هرچند تاخير در جذب آنتي بيوتيك ها يا مسكن ها را مي توان نمونه هايي از مشكلات مهم باليني دانست. واكنش هاي تركيبي بين داروهاي خاص و آهن، كلسيم، منيزيم، روي و آلومينيوم موجب كاهش جذب داروها مي شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه افزود : بعضي از آنتي بيوتيك ها همراه با فرآورده هاي لبني يا غذاها و نوشيدني هاي غني شده با كلسيم توليد كمپلكس هاي كلسيم غير محلول مي كند. بنابراين مكمل هاي كلسيم، منيزيم، روي، آهن يا آلومينيوم در آنتي اسيدها از جذب دارو و نيز مواد مغذي جلوگيري كرده و يا آنرا كاهش مي دهد. رويكرد بهينه براي اجتناب از اين تداخل متوقف كردن مصرف مكمل هاي غير ضروري در طول تجويز آنتي بيوتيك است. درصورت عدم امكان اين امر به ويژه درخصوص منيزيم،  مصرف طولاني مدت آنتي بيوتيك ها حداقل 2 ساعت قبل يا 6 ساعت بعد از مصرف مواد معدني توصيه مي شود


بازگشت