راه اندازی شبکه های کامپیوتری با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری

همکاری در نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

عیب یابی شبکه LAN واحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن

نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت

بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود در شبکه بیسیم واحد مربوطه

نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوطه

راه اندازی و نظارت بر سایت پژوهشکده و بروز رسانی آن

کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه


محدثه زارع

مسئول کامپیوتر

کارشناس فناوری اطلاعات

Email: mozare@ssu.ac.ir

راهله السادات ازهر

رابطIT 

کارشناس معماری

Email: raheleazhar64@yahoo.com

آموزش Excel 2010

ایجاد سیستم عامل امن ملی برای مراکز حساس کشور

نویسنده:محمدرضا هژیرپسند(محقق و مشاور امنیت نرم افزار مدیر گروه برنامه نویسی و وب مجتمع فنی تهران )

آشنايي با برخي ابزارها و روش هاي هک و جاسوسي الکترونيک و نحوه مقابله با آن

ارائه دهنده : حيدرعلي کورنگي(برگرفته از نهمين سمينار آموزشي شبکه علمي غرب آسيا)

Initiates file downloadبخش اول و دوم

Initiates file downloadبخش سوم

Initiates file downloadبخش چهارم

Initiates file downloadبخش پنجم

Initiates file downloadبخش ششم

Initiates file downloadبخش هفتم

Initiates file downloadبخش هشتم 

دورکاری و امنیت ارتباط از راه دور

ارائه دهنده : امیر عموزیدی (پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد و تکنولوژی NIST)

نصب و حذف Windows Feature ها  در Windows 8

ارائه دهنده :  : جلال رحيمي