منوی سایت دانشکده پرستاری

کتابخانه

کتابخانه دانشکده پرستاری میبد دارای 4300 جلد کتاب بوده (4000 جلد کتاب فارسی و 300 جلد کتاب لاتین) که شامل کتب تخصصی فارسی و انگلیسی در رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری، کتب علوم پایه پزشکی، کتب عمومی دانشگاهی، کتابهایی با موضوعات عام و همچنین نمونه مجلات لاتین و فارسی پرستاری نیز در کتابخانه مهیا می باشد.

برای استفاده از منابع الکترونیکی میتوان در قسمت "کتابخانه دیجیتال و منابع الکترونیک" در سایت دانشگاه به آدرس www.ssu.ac.ir مراجعه نموده و با اتصال به اینترنت از منابع و مقالات لاتین استفاده نمود. همچنین برای استفاده از مقالات نشریات فارسی و مجلات علمی پژوهشی میتوان از سایت www.sid.ir مقاله موردنظر را به صورت تمام متن (full text) دانلود نمود.

سالن مطالعه و سالن IT جهت خواهران و برادران وجود دارد.

دانشجویان میتوانند جهت آگاهی از کتب کتابخانه دانشکده و دانشگاه شهیدصدوقی یزد به سایت کتابخانه به آدرس اینترنتی: www.lib.ssu.ac.ir مراجعه نمایند. 

دانشجویان جدیدالورود میتوانند جهت عضویت در کتابخانه با همراه داشتن یک قطعه عکس 3*4 (یا فایل عکس) و تکمیل فرم مربوطه درکتابخانه اقدام نمایند.لازم به ذکر است با عضویت در کتابخانه دانشکده اعضا میتوانند از تمامی منابع کتابخانه های دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد نیز استفاده نمایند.

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه  دانشکده (شابکا)    

دانشکده پرستاري ميبد  203370006  IR-

مسئول کتابخانه

مسئول کتابخانه:

کبری اسدزاده، کارشناس کتابداری در شاخه پزشکی

ساعت کار: 7:15 الی 13:30

تلفن: 32350736     و     32351200  داخلی 1288

پست الکترونیک: Asadzadehk95@gmail.com

 

مقررات استفاده از کتابخانه:

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:

رعايت سكوت در محيط كتابخانه؛

مطالعه به صورت انفرادي؛

مطالعه در حين قدم زدن در سالن ممنوع است؛

جهت به امانت گرفتن کتاب ها ارائه کارت عضویت کتابخانه الزامی می باشد؛

افرادی که عضو کتابخانه نیستند، تنها در محیط کتابخانه می توانند از کتابها استفاده نمایند؛

جهت مطالعه کتابهای مرجع و سایر کتابها در محل کتابخانه، ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است؛

هر عضو کتابخانه می تواند حداکثر 4 جلد کتاب را حداکثربه مدت ده روزبه امانت ببرد؛

در قبال مواد امانت گرفته شده شخص امانت گيرنده در مقابل كتابخانه مسئول ميباشد؛

در موارد خاص مانند کتابهایی که تعداد نسخه های کافی از آنها در کتابخانه موجود نبوده و یا در ایام امتحانات و مواردی از این قبیل تمدید صورت نمی گیرد؛

تمدید کتاب تا 3 روز قبل از به پایان رسیدن تاریخ بازگشت می باشد.

چنانچه امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن ميباشد؛

استفاده از اینترنت برای تمامی دانشجویان آزاد است. لطفا جهت کارهای علمی و پژوهشی از اینترنت استفاده نمائید.

جهت آگاهی از کتب کتابخانه دانشگاه شهیدصدوقی یزد میتوانید به سایت www.lib.ssu.ac.ir  مراجعه کنید.