فتانه شاطر زاده

 

نماینده دفتر بهبود کیفیت وتحول نظام سلامت ،کارشناس ایمنی بیمار

 

مسئول کنترل عفونت ،مسئول  کمیته های بیمارستانی

 

 

 

 

 فعالیت واحد:

·         تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

·         تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه

·         برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

·         پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

·         پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

·         تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان

·         ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات

·         تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط

·         جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه

·         ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري

·         ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه

·         ایجاد هماهنگی بین بخشی

·         تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان

·         نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی

·         بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل

·         بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد

·         بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه

·         پایش مستمر فعالیت ها

·         نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه

·         تحقيق و پژوهش در راستاي فعاليتهاي مربوطه

·         شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط

 

 

آخرین نسخه از سنجه های اعتبار بخشی از این قسمت قابل دانلود می باشد

    دانلود : quality_improvement.pdfحجم فایل 569 KB

 

    دانلود : Psychiatry.pdf حجم فایل 913 KB

 

    دانلود : procurements.pdfحجم فایل 446 KB

 

    دانلود : laboratory.pdfحجم فایل 655 KB

 

    دانلود : waste management .pdfحجم فایل 635 KB

 

    دانلود : surgery.pdf حجم فایل 842 KB

 

    دانلود : radiology.pdfحجم فایل 662 KB

 

    دانلود : Anesthesia.pdf حجم فایل 810 KB

 

    دانلود : angiography.pdf حجم فایل 712 KB

 

    دانلود : blood transfusion.pdfحجم فایل 776 KB

 

    دانلود : building facility.pdfحجم فایل 786 KB

 

    دانلود : CCU.pdfحجم فایل 776 KB

 

    دانلود : chemotherapy.pdfحجم فایل 889 KB

 

    دانلود : committee.pdfحجم فایل 839 KB

 

    دانلود : CSSD.pdfحجم فایل 750 KB

 

    دانلود : dialysis.pdf     حجم فایل 839 KB

 

    دانلود : emergency.pdfحجم فایل 781 KB

 

    دانلود : Environmental health.pdfالیوم-اسحجم فایل 587 KB

 

    دانلود : Health Information management.pdfحجم فایل 759 KB

 

    دانلود : human resource.pdf حجم فایل 587 KB

 

    دانلود : ICU.pdfحجم فایل 855 KB

 

    دانلود : infection control.pdf حجم فایل 751 KB

 

    دانلود : information technology.pdfحجم فایل 532 KB

 

    دانلود : internal medicine.pdfحجم فایل 751 KB

 

    دانلود : Landry.pdf حجم فایل 530 KB

 

    دانلود : management leadership.pdfحجم فایل 2000 KB

 

    دانلود : medical engineering.pdf حجم فایل 530 KB

 

    دانلود : medication management.pdf حجم فایل 704 KB

 

    دانلود :Initiates file download NICU.pdfحجم فایل 564 KB

 

    دانلود : nursing management.pdf حجم فایل 689 KB

 

    دانلود : nutrition.pdfحجم فایل 564 KB

 

    دانلود : Obstetrics.pdfحجم فایل 1006 KB

 

    دانلود : occpentional health.pdf         حجم فایل 725 KB

 

    دانلود : patient right.pdfحجم فایل 884 KB

 

    دانلود : pediatrics.pdfحجم فایل 725 KB

 

    دانلود : physiotherapy.pdfحجم فایل 442 K

 

 

برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی

با اجرای این برنامه کلیه خدمات مذکور و دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بیمارستان تامین خواهد شد و یا با مسئولیت و تامین هزینه توسط بیمارستان برای بیماران  در زنجیره دانشگاه  فراهم خواهد شد

هدف : ساماندهی بازار آشفته تجهیزات پزشکی کشور  از لحاظ  قیمت و کیفیت و نحوه تامین آنها از دستاوردهای  این برنامه خواهد بود

 

 دانلود  kaheshe_franshiz.pdf 

حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی

درحال حاضر در اکثر بیمارستانهای کشور ( دولتی وخصوصی ) در ساعات عصر وشب وایام تعطیل پزشک متخصص وجود ندارد ومردم از این امکان محروم هستند .

بااجرای این برنامه در 380 بیمارستان  دولتی کشور 1500 نفر پزشک متخصص در ساعات عصروشب وایام تعطیل مقیم خواهند شد ومردم به آنان برای بیماریهای اورژانسی دسترسی پیدا می کنند

   دانلود moghim.pdf 

ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی

دستاورد عینی :

با توجه به اینکه ویزیت سرپایی در بخش خصوصی یکی از ریشه های اصلی پرداخت مستقیم از مردم در بخش سلامت کشور می‌باشد. افزایش انگیزه پزشکان در بخش دولتی از طریق متناسب سازی حق الزحمه ویزیت پزشکان در بخش دولتی باعث فعال شدن کلینیکهای دولتی و امکان پاسخگویی به نیازهای مردم در بخش‌های دولتی خواهد شد. به گونه‌‌ای که مردم به جای پرداخت مبلغ 190000 ریال در مطب خصوصی، مبلغ 30000 ریال به ازای یک ویزیت پزشک متخصص خواهند پرداخت و خدماتی مشابه مطب در کلینیک ویژه بیمارستان های دولتی می گیرند.

  این برنامه به میزان 1 در صد از پرداخت مستقیم از جیب مردم (OOP ) را کاهش خواهد داد.

 دانلود  vizit.pdf 

 

ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی

وضعیت خدمات رسانی غیرپزشکی در بیمارستان‌های دولتی کشور در حال حاضر دچار کمبودهای جدی است. فرسودگی شدید ساختمان، تخت، تشک، کمد، میز، سرویش بهداشتی، تاسیسات (سیستم سرمایش و گرمایش)، پایین بودن کیفیت غذا و کمبود نیروی انسانی پرستار و کمک پرستار و انجام خدمات مورد نیاز توسط همراه بیماران از مشکلات مهم این بیمارستان‌‌ها محسوب می‌گردد. با اجرای این برنامه:

هتلینگ بیمارستان‌های دولتی به طور کامل بازسازی و نوسازی خواهد شد. به طوری که تمامی بیمارستان‌ها تا مهرماه سال جاری به حداقل استاندارد (سه ستاره) خواهند رسید.

کیفیت بهداشت، تغذیه و خدمات غیرپزشکی بهبهود خواهد یافت.

تعداد نیروی انسانی پرستاری و کمک پرستار به استانداردهای کشوری نزدیک خواهد شد و امور مرتبط با بیماران توسط کادر شاغل در بیمارستان صورت خواهد گرفت.

در مجموع رضایمندی مردم از بیمارستان‌های دولتی هدف این برنامه است.

این برنامه به میزان 1/25 در صد از پرداخت مستقیم از جیب مردم (OOP ) را کاهش خواهد داد.

دانلود : hoteling.pdf    

برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند

در این برنامه بیماران مبتلا به بیماریهای خاص و صعب العلاج تحت عنوان مشترک بیماریهای ویژه تحت پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت قرار گرفته و هزینه های بالای تشخیصی و درمانی بیماری آنها که مشمول بیمه نمی باشند طبق بسته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرار خواهد گرفت.

· مراکز جامع هر یک از بیماریهای ویژه در سایت وزارت متبوع معرفی شده و همه بیماران و پزشکان از آن مطلع خواهند شد. بیماران مبتلا به هر یک از بیماریهای فوق از هر نقطه از کشور به این مراکز ارجاع شده و توسط مددکار بیمارستان مرجع برای دریافت خدمات مربوطه پس از بررسی مددکاری هدایت خواهد شد.

·  بیماران نیازمندی که توان پرداخت 10-5% فرانشیز خود را ندارند نیز توسط این ردیف بر حسب تشخیص سیستم مددکاری حمایت می شوند.

· بیماریهای دیگری نیز که هزینه زیادی به بیمار و خانواده تحمیل می کنند و تاکنون جزو لیست بیماریهای ویژه قرار نگرفته اند توسط کمیته مربوط به تعیین اولویت بیماریها و بر حسب توان دولت به تدریج تحت پوشش قرار خواهند گرفت. تا زمان پوشش کامل این بیماران، خدمات بستری آنها از پوشش خاص مددکاری نیازمندان، توسط این معاونت حمایت خواهد شد.

· این برنامه به میزان 1,7در صد از پرداخت مستقیم از جیب مردم (OOP ) را کاهش خواهد داد.

   دانلود :  hefazat_mali.pdf           

برنامه ترویج زايمان طبيعي

                                                           

در حال حاضر، ایران با داشتن دومین میزان سزارین در جهان با نسبت ۵۴% وضعیت نامطلوبی از این حیث دارا است. این برنامه در جهت ترویج زایمان طبیعی و سیاستهای جدید جمعیتی دستوراردهای ذیل را خواهد داشت:

کاهش سزارین به میزان ۱۰% در کشور.

کاهش عوارض سزارین برای مادر و نوزاد.

ترغیب زایمان طبیعی با گسترش زایمان بی درد.

رایگان شدن هزینه زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی.

بازسازی بلوکهای زایمان با ایجاد فضاهای اختصاصی برای خوشایندسازی محیط زایمان طبیعی.

افزایش تعداد موالید.

دانلود : tarvig_zayman.pdf           

نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت

در کنار هفت بسته خدمتی طرح تحول سلامت، جهت نظارت و پایش عملکرد آنلاین تحت نظر ستاد طرح تحول در تمام سطوح کشوری- دانشگاه و بیمارستان ،بسته ای نظارتی تحت عنوان " نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت" طراحی و همزمان با اجرای بسته ها اجرا خواهد شد.

 

در کنار هفت بسته خدمتی طرح تحول سلامت، جهت نظارت و پایش عملکرد آنلاین تحت نظر ستاد طرح تحول در تمام سطوح کشوری- دانشگاه و بیمارستان ،بسته ای نظارتی تحت عنوان " نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت" طراحی و همزمان با اجرای بسته ها اجرا خواهد شد.

دانلود : nezarat.pdf