منابع آزمون

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت

 

فیزیولوژی سالمندی(3)

روانشناسی و بهداشت روانی(1)

جامعه شناسی پزشکی(1)

 

 

روش تحقیق و آمار حیاتی(2)

 

 

کلیات بهداشت عمومی(2)

 

 

مبانی تغذیه(1)

فیزیولوژی پزشکی گایتون

حافظه و شناخت در سالمندی نوشته دکتر اکبری کامرانی-انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی رشد از تولد تا مرگ نوشته محمد تقی شیخی-انتشارات حریر

اصول و روشهای آمار زیستی،دانیل(Daniel) مترجم محمد تقی آیت اللهی ناشر امیر کبیر/ روشهای آماری و شاخص های بهداشتی ،دکتر کاظم محمد/روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،دکتر علی دلاور

درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد 1تا4، جی- ای پارک وک.پارک(بر حسب مورد یکی از جلدها استفاده شود) /کلیات بهداشت عمومی،دکتر علی صادقی حسن آبادی-ویرایش پنجم-انتشارات گپ/راهنمای واکسیناسیون(آخرین چاپ) انتشارات وزارت بهداشت

راهنمای تغذیه با شیر مادر انتشارات وزارت بهداشت /نکاتی درباره بیماریهای اسهالی ،دکتر فرسار-انتشارات وزارت بهداشت/ جمعیت،توسعه و بهداشت باروری، دکتر حبیب ا... زنجانی، دکتر کامل شادپور، دکتر محمد میرزایی، دکتر امیر هوشنگ مهریار-نشر بشری

 

Nutrition for the older adults,Bartel,2011

 

زبان عمومی(2)


 

1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols.1-4). USA: Thompson. 2008.

2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press