«آندرولوژي» شاخه‌اي از علم پزشكي می باشد که به عنوان دانش و مهارت عملي مربوط به فعاليت‌هاي توليدمثل مردان و اختلالات آن شناخته مي‌شود. بر مبناي تعريف سازمان بهداشت جهاني  (WHO) آندرولوژي به "بهداشت تولیدمثلي مردان" می‌پردازد.

 ×عناوين اصلي مورد بحث در آندرولوژي عبارتنداز:

 ناباروری هيپوگناديسم، روشهاي جلوگيري از بارداري مردانه و اختلالات نعوظي

«آزمايشگاه آندرولوژي» پژوهشکده علوم تولید مثل يزد درسال 1384 در راستای دو هدف کلینیکی و تحقیقاتی تاسيس گردید. در این آزمایشگاه علاوه بر انجام تست های روتین آنالیز مایع منی، تست های اختصاصی نیز جهت بررسی سلامت اسپرم انجام می گیرد. این تست ها دارای کاربردهای تشخیصی و تحقیقاتی می باشند. این آزمایشگاه ارتباط تنگاتنگی با سایر بخشهای پژوهشکده از جمله کلینیک ارولوژی، کلینیک زنان، آزمایشگاه جنین شناسی، آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارد. همچنین این آزمایشگاه پذیرای طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی از سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی میباشد.

بازگشت